Talentfull fremføring

Gratulerer til Talentklassen vår!

Mandag 26. juni var det eksamen for våre 7 flotte talenter. Etter 10 måneder med 4 timers undervisning hver mandag etter arbeidstid, var det tid for eksamen. Etter mye godt arbeid var det en spent og litt nervøs gjeng som stod klar for den siste og store fremførelsen for ledergruppen vår.

Hvert år håndplukker ledelsen i Stangeland Maskin et utvalg ansatte fra forskjellige fagområder som har utmerket seg. Disse får tilbud om å gå på Talentskolen som består av opplæring i data, HMS, økonomi, praktisk arbeid og bedriftskunnskap. Lærerne er både interne og eksterne. Målet med opplæringen er å styrke oss innenfra.

Framføringen var rett og slett imponerende. Talentene hadde lagt ned mye arbeid i  sine Power Point-presentasjoner, og viste at de hadde tilegnet seg kunnskap og prosjektforståelse på et høyt nivå. Kort sagt hadde de valgt et stort prosjekt som de hadde fordypet seg i, og presenterte. Vi fikk tekniske detaljer, kart, bilder, HMS-tiltak og informasjon om økonomien i prosjektet. Kommunikasjon, utfordringer og spennende løsninger ble behørig belyst.

Alle de 7 talentene bestod med glans, og fikk heder, takk, ære og et flott diplom for gjennomført kurs. Ledelsen takket for innsatsen og oppfordret talentene til å ta med kunnskapen ut i arbeidshverdagen, bruke den og ikke minst dele kunnskapen med sine kolleger.

Talenter. Stangeland Maskin.
Fra venstre daglig leder Tommy Stangeland, Espen Vigre, Steffen Tjora, Kristian Nesse, Sindre Sabalis, Kent Ronny Howard, Helge Andersen og Marek Kit.
Stangeland Maskin. Talenter.
Kristian Nesse presenterte prosjekt Sømmebakken.
Stangeland Maskin. Talenter.
Steffen Tjora presenterte prosjekt RV 13 Jørpeland-Dalaveien.
Stangeland Maskin. Talenter.
Marek Kit presenterte rivingen av Nærbø gamle meieri.
Stangeland Maskin. Talenter.
Kent Ronny Howard presenterte prosjekt Eiganestunnelen.
Stangeland Maskin. Talenter.
Helge Andersen presenterte prosjekt Rema 1000 Vagle.
Stangeland Maskin. Talenter.
Espen Vigre presenterte prosjekt Byfjordparken.
Stangeland Maskin. Talenter.
Sindre Sabalis presenterte prosjekt Havneparken i Sandnes.