Tasta Skatepark trinn 2

Den flotte skateparken blir enda større og flottere!

Oppdragsgiveren vår er Backe Rogaland AS med Svein Vika som prosjektleder. Sigbjørn Tveiten er vår prosjektleder. Stavanger kommune er byggherre. Tasta skatepark blir totalt 7000 kvadratmeter når trinn 2 er ferdig. Vi var hovedentreprenør på første byggetrinn av skateparken, så det er ekstra gildt å være tilbake. Driftsleder Palmer Rørheim var med på forrige byggetrinn også, så han er godt kjent i området og med samarbeidspartnerne våre.

Trinn 2 gir parken et større «Street-areal» for skating, deler av dette har tak. Det blir sitteplasser og egen tribune, nytt klubbhus med toaletter, kiosk og møterom. Overbygget vil også fungere som støyskjerming.

Vi utfører grunnarbeid og anleggsgartnerarbeid (mye granittarbeid). Vår underentreprenør Betongpark AS har alt betongarbeid for skatebare arealer. Driftsingeniøren vår, Egil Thorbjørnsen, forteller om et spennende og utfordrende anlegg på et lite område. – Anleggsområdet er cirka 2 mål, hvor 80 % av arbeidene foregår på et begrenset område.

Våre arbeider inkluderer mange parter. – John Røssland og Sigurd Stokka på verkstedet til Stangeland Maskin har gjort et flott stykke arbeid med stålet til anlegget. Jeg har mottatt flere gode tilbakemeldinger på ypperlig sveisearbeid og gode løsninger for å unngå sveising i felt som ville ha forringet varmgalvanisering, forteller Thorbjørnsen. Han oppsummerer anlegget så langt som preget av godt humør, kunnskap, samarbeid og arbeidsvilje. Prosjektet viser flere av fordelene med å være i et så stort og tverrfaglig firma som vårt. Her jobber vi i lag og finner løsninger. Vi skal være ferdige med våre arbeider i slutten av april 2018.

Fra venstre lærling Anders Gundegjerde, driftsingeniør Egil Thorbjørnsen, driftsleder Palmer Rørheim og håndmann Pawel Wisniewski.
Anleggsgartnerne våre setter granittelementer med stor presisjon. Her er millimeterne helt avgjørende. Zilvinas Simkus til venstre og Vegard Horpestad.
Anlegget inneholder mye granittarbeid. Vår samarbeidspartner Betongpark AS jobber bak i bildet. Servicebygget til høyre.
Her kommer utsiktsplassen hvor en får et flott overblikk over hele skateparken.
Pawel Wisniewski og Palmer Rørheim diskuterer neste oppgave. Planlegging og god kommunikasjon er viktig for begge to. Vi ser deler av det overbygde "Street-arealet" i bakgrunnen.