Tellenes Vindpark

Stolthet og arbeidsglede.

Tellenes vindpark.
Veien snor seg fint i landskapet rundt vindmøllene. Målet har vært at veien skal gli naturlig inn i landskapet.

Vi nærmer oss slutten av et spennende, flott og hektisk prosjekt. Det er med stolthet vi ser på resultatet av jobben rundt 60 av våre ansatte og på det meste 40 ansatte fra side- og underleverandører har utført. I august skal alle de 50 vindturbinene være i produksjon.

Prosjektlederen vår Per Svendsen og hans gjeng har laget 40 kilometer med ny vei, 40 kilometer med kabelgrøfter for høyspent, 50 vindmøllefundamenter, servicebygg og trafostasjon. Stangeland Maskin er hovedentreprenør på Tellenes Vindpark som ligger i Sokndal og Lund kommune. Vi har fortsatt rundt 10 ansatte i arbeid med ferdigstillelsen av vindparken. Drift av boligrigg, kontorrigg og kantine er også vårt ansvar.

15 gravemaskiner, 6-8 borerigger og 8-10 kjøretøy har vært i sving. Vi har sprengt 500 000 kubikkmeter og flyttet 1,2 millioner kubikkmeter med masse.

Stolthet og arbeidsglede
Det er stolthet og glede som møter oss på Tellenes Vindpark en fin dag i slutten av mai. 25 vindmøller er ferdigmonterte og rager majestetisk i det helt spesielle landskapet. Området er så stort at det er vanskelig å beskrive, men driftsleder Bjarte Auestad kjenner hver sving og hvert fundament. Han har sammen med flere gode kollegaer under ledelse av prosjektleder Per Svendsen vært med siden starten. Bjarte oppsummerer prosjektet slik: – Det er noe av det gildeste jeg har vært med på! Vi har vært med på å lage en helt spesiell vindpark på svært kort tid. Samarbeidet med byggherre og underleverandører har fungert svært bra. Gjengen som har jobbet har fungert godt sammen, både faglig og sosialt, forteller Bjarte.

Prosjektleder Per Svendsen er helt enig med Bjarte. Det er noe unikt med å få være med på et stort prosjekt med kort tidsfrist. 100 ansatte i arbeid og så mye stort og tungt utstyr gir et helt spesielt trøkk og en god følelse. – Det å bygge vei her blir nesten som å bygge jernbane, forklarer Per. Du må ta meter for meter. Han roser den faglig dyktige gjengen han har hatt og har med på prosjektet. – Med så korte tidsfrister, må beslutninger tas raskt. Da er det avgjørende at du har de rette folka med den rette kompetansen med på laget, forklarer Per. Når man jobber lange skift og bor i brakker, er sunn og god mat svært viktig for trivsel og produktivitet. Dette har vi løst med å ha eget kjøkken og kantine på anlegget. – Vi har spist godt, smiler Per.

Vår oppdragsgiver er Tellenes Vindpark AS. Novaform har prosjekt- og byggeledelsen. De 50 vindturbinene, som er rundt 100 meter høye, vil kunne produsere 160 megawatt strøm og vindparken blir Norges største vindpark.
Google skal kjøpe kraften som produseres på Tellenes Vindpark i 12 år.

Klikk her for å se en kort film fra Tellenes Vindpark AS.

Prosjektleder Per Svendsen.
Prosjektleder Per Svendsen.
Ett av 50 vindmøllefundamenter.
Ett av 50 vindmøllefundamenter, 6,2 meter i diameter og 80 cm tykt. Betongfundamentet er festet med 56 fjellbolter som er bort cirka 10 meter ned i fjellet.
Bjarte Auestad, Torfinn Oftedal og Vegard Flatebø jobber fortsatt på Tellenes.
Bjarte Auestad, Torfinn Oftedal og Vegard Flatebø jobber fortsatt på Tellenes.
Tellenes vindpark
Hovedlageret til Siemens sine vindmøller. Møllene ble transportert hit fra Eigerøy. Vi har klargjort området på 50 000 m2.
Ett slik vindmølleblad er 57 meter langt.
Ett slik vindmølleblad er 57 meter langt.
Transport av vindmølledel.
Transport av vindmølledel.
Tellenes vindpark.
Maskinfører Vegard Flatebø stortrives på Tellenes. Han forteller at den største utfordringen har vært tåka. Den kommer fort, og gjør det vanskelig å se både veien og der han skal grave. - Det blir en del mysing, forklarer Vidar.
Tellenes vindpark.
En vindmølle, eller vindturbin, er 97 meter høy.
Tellenes vindpark.
Terrenget er kupert og krevende. Vi har laget utallige fyllinger, og brukt rundt 6 tonn sprengstoff.
Tellenes vindpark.
Godt utstyr er helt avgjørende på slike prosjekt.