Rapport fra Tellenes Vindpark

Stor aktivitet i Sokndal.

Av Thomas Helles og Leif Emil Egeland.

img_4608.jpg

Arbeidene startet rett før ferien og vi har allerede over 50 mann på prosjektet som vil øke til nærmere 100 inkludert underentreprenører.

Av anleggsutstyr har vi pr. i dag 14 gravemaskiner, 12 lastebiler/dumpere, 8 borerigger, doser, knuseverk med mer. Arbeidene består i å bygge ca. 40 km vei med 6,5 m bredde inkludert kabelgrøfter, 50 oppstillingsplasser med tilhørende møllefundamenter hvert forankret med 56 lange og kraftige bolter.

img_4621.jpg

I tillegg leverer vi et nytt servicebygg på 300 m2, grunnarbeid for 2 trafostasjoner, senkning av Fv. 44 Sokndalsvegen med mer. Dette tilsvarer omtrent 550.000 m3 med sprengning og over 1.000.000 m3 masseforflytting/fylling

Vi har og hele ansvaret for riggen. Denne består av 2 stk. 44 manns boligrigger, kantine med 2 kokker og sitteplass til 60 personer, kontorrigg til 20 personer inkl. 4 store møterom og lompebrakke til våre sideentreprenører: ABB (trafoer), Siemens (vindmøller) og Eltel (luftlinje).

img_4619.jpg

Våre underentreprenører er Skanska (betongarbeider) og Nettpartner (elektro).

Vindparken vil være Norges største når den står ferdig og produserer strøm i august neste år. Vår kontraktsverdi er rundt 300 millioner kroner og, vi skal være ferdig med våre arbeider i mai neste år.

img_4595.jpg

Per Svendsen er vår prosjektleder, med Thomas Helles som anleggsleder, Olav Brynjulfsen som prosjektingeniør med driftsledere Terje Tunheim, Bjarte Auestad og Kenneth Hodne og formann Jon Tjåland.

Prosjektets investor er Black Rock. Google har kjøpt kraftleveransen de neste 12 årene. Byggherre er Tellenes Vindpark As ( Zephyr ) ved prosjektleder Arild Fjeldahl og Jonny Hansen. Byggherrens stedlige ledelse ivaretas av Novaform AS ved Christian Becker og Asle Granberg.

 

tellenes7.jpg

tellenes2.jpg

tellenes3.jpg

tellenes41.jpg

tellenes5.jpg

tellenes1.jpg

tellenes6.jpg