Tidenes største riveoppdrag for Stangeland, tusenvis av tonn skal vekk

Å rive Sildoljefabrikken for Pelagia i Egersund er det største vi noen gang har tatt på oss! Størrelsen og omfanget på oppdraget er én dimensjon, men sildoljeproduksjonen i Egersund bærer også med seg mye i industrihistorie – en dimensjon i seg selv.

I innseilingen fra havet, Nordsjøen, mellom Eigerøy og fastlandet, ligger en av de viktigste havnene i landet. Her på Grønehaugen er det produsert sildolje siden 1918. Takket være kompetanse, innovasjon og teknologi, har fabrikken tjent penger hvert eneste år.  

Investeringsviljen råder i Okka by, og flere av produsentene i fiskeklyngen ved Eigerøy har i løpet av årene slått seg sammen.  

Alt av produksjon foregår i dag på Pelagia Egersund Sildoljefabrikk AS. De gamle produksjonslokalene i Ryttervik rives, mens lagringshallen består. Hele anlegget på Grønehaugen jevnes med jorda, og i tillegg sprenges det ut fjell for å klargjøre tomta for nye, moderne produksjonslokaler tilpasset fremtidens Pelagia.

Laget har samarbeidet godt med fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden. God kommunikasjon har medført sikre og nøye planlagte arbeidsoperasjoner. gratulerer med driftsprestasjon i uke 40! F.v Per Kjellef Stokkeland, Ingvar Risa, Eivind Berge Bryne og Radoslaw Ornal

Fokus på miljø   

-Det er rimelig mye bygningsmasse som er fjernet sier prosjektleder Jørgen Evjen. Oppdraget er det største av sitt slag som vi har gjort, både i forhold til vekt, antall bygninger og kompleksiteten i gjennomføringen. De høyeste stålsiloene var 26 meter høye. Her var det også overbygg som utgjorde en total høyde på 32 meter. Hele 21 stålsiloer, hver 21 meter høye, er også fjernet, i tillegg til trappedepot, ståldragere, oljekjeler, armering og betong, legger Evjen til.  

Alt i alt utgjør dette 26.000 tonn med betong og 3.600 tonn med stål. Før maskinene kan jafse i seg betongen og klippe i stykker jernet, må imidlertid bygningen renskes. Det innebærer å fjerne alt av miljøfarlige elementer, eksempelvis elektroavfall og gulvbelegg. Dette er arbeid som i stor grad foregår manuelt, litt avhjulpet av telescoptruck. Hele anlegget saneres også for asbest, som pakkes i lufttett plast og sendes til deponi. 

Fokus på miljø   

-Det er rimelig mye bygningsmasse som er fjernet sier prosjektleder Jørgen Evjen. Oppdraget er det største av sitt slag som vi har gjort, både i forhold til vekt, antall bygninger og kompleksiteten i gjennomføringen. De høyeste stålsiloene var 26 meter høye. Her var det også overbygg som utgjorde en total høyde på 32 meter. Hele 21 stålsiloer, hver 21 meter høye, er også fjernet, i tillegg til trappedepot, ståldragere, oljekjeler, armering og betong, legger Evjen til.  

Alt i alt utgjør dette 26.000 tonn med betong og 3.600 tonn med stål. Før maskinene kan jafse i seg betongen og klippe i stykker jernet, må imidlertid bygningen renskes. Det innebærer å fjerne alt av miljøfarlige elementer, eksempelvis elektroavfall og gulvbelegg. Dette er arbeid som i stor grad foregår manuelt, litt avhjulpet av telescoptruck. Hele anlegget saneres også for asbest, som pakkes i lufttett plast og sendes til deponi. 

Long-Reachen med en rekkevidde på 22 meter, jafser i seg stålsiloen. Etter at elementene er løsnet med stålsaks, brukes wire til å dra ned siloene.

-Vi har fagfolk som har spesialisert seg innen asbestsanering, og sikkerheten ivaretas både for folk og miljø. Oppdraget er nøye planlagt, og alt materiell sorteres på plassen, enten for gjenbruk eller til deponi, forteller Evjen, også han med høy kompetanse innen faget ettersom han er sivilingeniør innen byggkonstruksjon.   

Store, effektive maskiner 

Endelig kan tenningen vris om på gromme gravemaskiner, alle med OilQuick80-feste som sikrer kjappe bytter mellom de ulike utstyrstypene. Seks ulike sakser for ulike ståldimensjoner, “boksåpner” som bryter seg gjennom bygningene fra toppen og ned og nærmest lukker de opp for videre arbeid. Det blir brukt stor og liten betongsaks, rippertann, meisel, sorteringsgrabb og vanlige graveskuffer. Det skal ikke stå på utstyret for å få jobben gjort.  

Maskinene som brukes er en 25 tonns, en 40 tonns og en 50 tonns gravemaskin. For å nå høydene, og særlig stålsiloene er det brukt en 40 tonnsgraver med langaggregat som rekker 22 meter.  Evjen roser rivelaget for et godt gjennomført oppdrag, med særdeles godt fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden. God kommunikasjon har medført sikre og nøye planlagte arbeidsoperasjoner.

-Varigheten på oppdraget har vært et godt år, og samarbeidet med Pelagia, Multiconsult og AGIA Engineering and Consulting har vært supert, avslutter den rivende prosjektlederen.