Tiltak for å redusere korona pandemien

Korona pandemien setter store begrensninger på samfunnet vårt. Vi har et solidaritetsansvar for hverandre og vi må alle gjøre vår del for å redusere spredning generelt sett, og holde arbeidsplassen vår smittefri. Sammen med bedriftshelsetjenesten har vi utarbeidet handlingsplan for tiltak. Ta våre på hverandre i en utfordrende tid for alle.

Ekstreme situasjoner krever ekstreme og utfordrende tiltak. Alle oppfordres til å holde seg oppdatert på informasjon fra regjeringen, folkehelseinstituttet og andre instanser via media.

I forbindelse med den pågående nasjonale og regionale håndteringen av Corona-virus innføres følgende tiltak 12. mars med umiddelbar virkning i Stangeland Maskin

Generelt:
• Stangeland forplikter seg til å etterleve Folkehelseinstituttet (FHI), nasjonale og lokale myndigheter sine retningslinjer og krav.
• Ledere på alle nivå i Stangeland er ansvarlige for å følge opp at disse tiltakene blir bekjentgjort og innført.
• Ansatte er på samme måte ansvarlige for å etterleve tiltakene.
• Generelt om kontakt: Begrens kontakt mellom folk. Forsøk å holde minimum 2 meter avstand, og maksimum 15 minutt varighet.

Alle ansatte blir fortløpende oppdatert via intern kommunikasjonsplattform Workplace

Tiltak:
Alle ansatte:
o Våre ansatte skal ikke på noe tidspunkt samles i brakkene, hverken før arbeidsstart, ved pauser, etter arbeidstid eller på andre tidspunkt.
o Den enkelte skal ikke ha fysisk kontakt med andre på arbeid, hverken utendørs eller innendørs. Unntak: skader eller andre alvorlige hendelser.

Kontoransatte:
o Den enkelte skal holde seg på sitt eget kontor. Dører skal være lukket.
o Det skal ikke avholdes møter, hverken i møterom eller kontorer. Kontakt gjøres via telefon, e-post mv.
o Ved spesielle behov kan arbeid utføres fra hjemmeadresse (hjemmekontor) i perioder der dette lar seg praktisk gjennomføre.
o Kontoransatte som har bærbar pc skal ta denne med seg hjem hver dag etter arbeidsslutt i tilfelle det skulle bli påkrevd å utføre arbeidet fra hjemmeadresse påfølgende dag.
o Kantinene er stengt

Hygiene:
o Hygiene: Utsendte krav til hygiene skal overholdes.
o Personlig hygiene: Hyppig håndvask og desinfeksjon ved bruk av håndsprit skal gjennomføres.
o Vask av arbeidstøy og personlig verneutstyr skjerpes inn ved hyppig vask og desinfeksjon.
o Den enkelte er ansvarlig for å følge opp og for å gjennomføre dette.
o Felles maskiner (kaffemaskiner, kopimaskiner, kaffekanner og rekkverk): Desinfiseres i størst mulig grad mellom brukere (min. 85% sprit).
o Hygiene og renhold i kaffe-kjøkken og kantine: Bruk av pc, mobil og annet utstyr er smittekilder og skal ikke benyttes ved rydding, oppvask og matlaging.
o Renhold av verktøy og utstyr: Skjerpes inn. Verktøy skal desinfiseres mellom brukere.

Møter, besøk, sammenkomster og kurs:
o All møteaktivitet utsettes på generell basis, og erstattes i samme periode med telefon, Skype, teams-meetings, e-post o.l. dette inkluderer byggemøter o.l.
o Kurs: All kursaktivitet avsluttes inntil videre.
o Besøk: Vi ønsker ikke besøk på Soma/Stangaland eller i våre brakker i tiden som kommer. Dette gjelder alle. Adgang til bygg og brakker begrenses mest mulig, dessverre også for egne ansatte.
o Kontakt mellom avdelinger: Kontakt mellom avdelinger unngås, slik at avdelinger kan skjermes ved smitte i enkelte av avdelingene.
o Skoler, utplasseringer mv.: Alle besøk fra skoler, utplasseringer mv. er inntil videre avlyst.
o Vernerunder: Representanter fra administrasjonen (inkludert HMS-KS) deltar inntil videre ikke i vernerunder.
o Onsdagsrunden: innstilles inntil videre.
o Allmøtet avlyses i denne omgang.

Transport og reiser:
o Individuell transport: Transport skal gjennomføres i størst mulig grad alene. Unngå kollektivtransport dersom dette er mulig.
o Utenlandsreiser: Ansatte frarådes på det aller sterkeste å gjennomføre utenlandsreiser.
o Karantene etter utenlandsreiser: Alle personer som har vært på utenlandsreise skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst. Leder er ansvarlig for å gi beskjed til den enkelte om dette.

Risikogrupper:
o Utsatte personer: Personer som behandles cellegift, kols, astma, alvorlig diabetes, revmatikere med sykdomsmodifiserende medisiner: Disse må oppfordres til å arbeide hjemmefra.
o Syke barn: Personer med syke barn oppfordres til å holde seg hjemme.
o Forkjølelse og hosting: Personer som er tydelig forkjølte, eller som hoster og nyser må holde seg hjemme.

Melding om fravær:
o Fravær meldes umiddelbart til nærmeste leder.
o Nærmeste leder varsler videre til personal og prosjekt-/avdelingsleder.

Ansatte på reisejobber:
o Personer som blir sykemeldte eller som må i karantene skal ikke oppholde seg på brakkeriggen.
o Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å bistå den enkelte med å arrangere egnet sted / transport for sine ansatte.

Bestillinger fra internutleie:
o Bestill via e-post og telefon. Unngå personkontakt.
o Bestilte artikler settes frem og hentes.

Varemottak:
o Alle varemottak skal varsles til mottaker på forhånd.
o Personlig kontakt skal unngås.