Vi utfører alle typer bore- og sprengningsoppdrag

  • 17 topp moderne borerigger.
  • Eget sprengstofflager og ADR-godkjente kjøretøy.

 

Vi har utstyr for boring fra kran og korg

  • Spettrensk
  • Spylerensk
  • Bolting
  • Nettsikring
  • Rassikring
  • Stagforankring

Bergavdelingen vår blir større.

Se film fra Torsteinsfjellet.

Kontaktinfo:

Åsmund Bjerga

Åsmund Bjerga
Bergleder
Tlf: 51444025
mob: 97552887
E-post: neotmp16699