Torsteinsfjellet

Vi sprenger og transporterer mange millioner tonn stein.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

torsteinfjellet 013.jpg

Vi hadde «i hine hårde dager» et godt slagord i TS og det var: VI KAN FLYTTE FJELL OM NØDVENDIG. Nå flytter vi fjell bokstavelig talt, ikke helt, men stykkevis og delt.

torsteinfjellet 002.jpg

Fjellet blir foredlet til flotte råvarer for betong og asfalt, samt grus, singel og pukk til byggevirksomheten i regionen. Torsteinfjellet ligger på Sviland i Sandnes, mellom Østraadt Rør og Velde. Prosjektet består i å sprenge ut og transportere ca. 15 millioner tonn stein fra «fjellet» til Velde AS sitt pukkverk.

torsteinfjellet 001.jpg

Stangeland Maskin AS har sammen med Velde AS dannet et selskap som heter VS Stein hvor vi eier 50% hver. VS Stein står for opplasting og transport av sprengt fjell på nybygd anleggsvei som går i kulvert under fylkesvei 316 til Veldes knuseverk. Til lasting bruker vi en CAT 390D bakgraver og to CAT 775G tipptrucker.

torsteinfjellet 004.jpg

 

torsteinfjellet 018.jpg

torsteinfjellet 008.jpg
Runar Østrem, til venstre, og Stian Byberg diskuterer fremdriften.

Stangeland Maskin har ellers jobben med å bygge anleggsveier, renske fjell, bore og sprenge samt pigging av storstein/blokk slik at den er klar for opplasting. Det er og har vært stor aktivitet på Torsteinfjellet. På det meste hadde vi 6 rigger i drift. Vi har skutt flere stor-salver. På den siste stor-salva vi hadde, brukte vi ca. 62 tonn sprengstoff, noe som resulterte i rundt 200 000 tonn sprengt fjell.

I april måned satte vi rekord med 182 215 tonn levert i knuseren. Det er nå et år siden vi startet på disse arbeidene. Uttaket er estimert til å vare i 10 år. Når fjellet er fjernet, skal det bli industriområde her. Verdien av vårt arbeid her er på hele 260 millioner kroner. Arbeidene blir ledet av vår masse- og deponileder Stian Byberg med pukkverksleder Arve Vold. Bergleder Åsmund Bjerga og formann Geir Vidar Knapstad har ansvaret for boring og sprengning.

torsteinfjellet 012.jpg