Trippel snorklipping!

Ordfører i Sola kommune, Ole Ueland, stod for den offisielle åpningen av rundkjøringen Sandnesvegen – Kleppvegen og undergangen i dag.

Eller «Gullrudå» som Olav Stangeland spøkefullt kaller prosjektet. Grunneigere, naboer, representanter fra kommunen og andre samarbeidspartnere var til stede på åpningen.

img_0673.jpg
Ordfører Ole Ueland talte midt i rundkjøringa i dag.

img_0677.jpg
Godt frammøte midt i rundkjøringa.

Ordføreren klippet først snoren mot Tjelta, så snoren mot Sola og til slutt snoren mot Stangaland. Den første bilen bak hver snor fikk en blomsterbukett av Ueland.

img_06861.jpg
Torbjørg og Olav Stangeland holdt den blå, fine snora over vegen mot Tjelta (søra-bygdå) mens ordføreren stod for klippinga.img_0692.jpg
Gildt å få blomster av ordføreren på en fredag.

Rundkjøringen og undergangen er rekkefølgekrav som Stangeland Gruppen måtte innfri da de kjøpte tomta på Stangaland. – Dette har kostet oss nesten 19 millioner kroner, forteller Olav Stangeland. Men se så flott det har blitt! Dette måtte vi bare markere, smiler en fornøyd Stangeland.

Ordfører Ueland understreket også viktigheten av å glede oss over slike begivenheter som dette. – Nå har vi fått løst en trafikkfloke i Sola kommune, fastlo Ueland. Det er mange myke trafikanter som nå har fått en tryggere vei, og trafikken flyter mye bedre for alle, sa ordføreren.

Etter snorklippingen inviterte Stangeland til smørbrød og kake med rundkjøring på. Her fortalte Egil Bue i Stangeland Gruppen om historien bak prosjektet, og ordføreren talte og gratulerte med flott utført arbeid.