Tursti Madlasandnes

Snart kan vi gå langs Hafrsfjord i sjøkanten, hele strekket fra «Sverd i fjell» til Madlasandnes.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

tursti madlasandnes 001.jpg

Dette er et veldig flott turstrekk som nå vil bli enda bedre med dette nye anlegget. Skytebanen er flyttet og stien blir lagt ned til fjorden. Vi har levert masser i forbindelse med flytting av skytebanen. Vi har også hatt arbeidene med opparbeidelse av deler av den nye stien.

tursti madlasandnes 003.jpg

Fjell er både sprengt og skåret med wire slik at vi får beine fine flater i skjæringene. Det er bygget bruer i vannkanten og anlegget får belysning. Arbeidene vil bli ferdigstillet 1. juni i år. Stavanger kommune har vært vår oppdragsgiver på anlegget, som for oss har en verdi på ca. 5 millioner.

tursti madlasandnes 007.jpg

Bjørn Solvig har vært vår prosjektleder med Egil Skjeie som driftsleder. Stavanger kommune sine arbeider og interesser er det Ib Mikkelsen og Ingjerd Bratterud som har ivaretatt. Ta en tur da vel!

tursti madlasandnes 009.jpg