Tusenårsrøysa på Solbakk er gjenoppbygd

Da Ryfasttunnelen skulle bygges, og det ble behov for en kollektivterminal bestemte Statens vegvesen at Tusenårsrøysa måtte flyttes. Det var Stangeland Maskin som i 2016 fikk oppdraget med å demontere, lagre og gjenreise monumentet. Nå er arbeidet ferdig og røysa er nå gjenoppbygd

«Oppdraget var ikke beskrevet i detalj, og det var helt opp til oss å finne løsninger slik at Tusenårsrøysa kunne gjenreises i samme tilstand som den var satt opp» sier Frank Møller. Han er driftsleder for anleggsgartneravdelingen, og har hatt ansvar for arbeidet. I planleggingsfasen involverte han stikningsavdelingen som har spesialkompetanse på kartlegging og dokumentasjon. Det ble knipset utallige bilder, og målt opp med lasere. Målingene dannet grunnlaget for et kart, som nå er brukt i arbeidet med å gjenoppbygge røysa.

Stikningsingeniør Ann-Christin Egeland måler opp detaljer i røysa før den demonteres

Alle steinene ble merket og lagret i kategoriserte sekker. «Samarbeidet internt har vært supert, og vi har brukt spesialkompetanse i de ulike fasene» forteller Møller. Kristian Goa er bas i anleggsgartneravdelingen, og en nøkkelperson i gjenoppbyggingen. «Både stikningsingeniøren Ann-Christin Egeland og Goa har vært involvert i både demontering og gjenoppbyggingen. Det var helt klart en suksessfaktor» sier Frank. I tillegg til erfarne anleggsgartnere, bidrog grunnarbeidere som er flinke på steinløing.

Merking av stein før demontering

God planlegging og gode arbeidsmetoder gjorde at gjenoppbyggingen ble gjennomført på en effektiv måte. Steinene ble lagt på plass ved hjelp av gravemaskin med steinklype, rå muskelkraft og et godt kart. «Alle runesteinene ligger riktig plassert, og dagens plassering på Tusenårsrøysa er knallfin» sier Goa stolt.