Ukens anlegg: Ree – Line

Rett utenfor Bryne er vi i full gang med et større kloakkanlegg i spredt bebyggelse.

ree - line 001.jpg

Tekst og foto: Leif Emil Egeland.

Anlegget går fra Grødalandsvegen til Line og mot innkjørselen til Brøyt / RM Gården. Her graver vi grøfter og legger i overkant av 6000 løpemeter ledninger. I tillegg til selvfall og pumpeledninger for avløp/spillvann med tilhørende stikkledninger, legger vi også vannledning. Anlegget skal og innbefatte 1 stk. kommunal pumpestasjon og 5 stk. villastasjoner. Vi krysser Rv 44 tre plasser hvor vi borer under veien.

ree - line 018.jpg
Gabriel Høyland har alltid ny Kerrs Pink til salgs.

Gravearbeidene startet opp rett før jul og vi forventer å være ferdig  1. april, til vårvinna starter. IVAR er vår oppdragsgiver med Time kommune som byggherre.

ree - line 020.jpg

Verdien av våre arbeider er ca. 6.700.000 kr. Vår anleggsleder på prosjektet er Tore Lende med Raymond Bale som driftsleder. Oppdragsgivers interesser ivaretas av prosjektleder Kari Eva T. Blixhavn med Arild Anfindsen som byggeleder.

 

ree - line 003.jpg