Ullestad kraft

Les mer om dette spennende anlegget i Årdal.

Tekst og foto: Øystein Fosse og Leif Emil Egeland

20150612_075058-1_resized_1.jpg

Ullestad kraft er et «større» kraftanlegg i Årdal. Vassdraget bygges ut av Clemens Kraft. Dette var et Brødrene Jørmeland-prosjekt som vi tok over da vi kjøpte Jørmeland. Det er egentlig to kraftverk, Ullestadåna og Tverråna, bygget inn i en bygning med samlet produksjon ca. 31 GWh.

tverraanaa.jpg

Våre arbeider består av vegbygging, graving av grøfter og legging av rør, grunn og betongarbeider for kraftverk, inntaksdammer, arrangement og fundamenter mm.

20150608_125319_resized_1.jpg

Grøfta fra Ullestadåna krysser Fv 661 (veien fra Årdal til Lyngsvann og Songesand) fire ganger. Fallhøyden her er 214 m og rørgata er 1400 meter lang og blir lagt med 1200 mm GRP-rør og 1000 mm duktile rør, produksjonskapasitet 21 GWh.

Fallhøyden for Tverråna er 336 meter og rørgate på 1600 meter som blir lagt med 700 mm GRP og duktile rør, produksjonskapasitet 10 GWh. Felles for begge rørgatene er at de går i veldig bratt terreng.

ullestadaana.jpg

Kraftverket står ved Ullestadåna nede på Ullestad. Etter at vannet har produsert strøm går det ut i Ullestadåna og videre til den gode lakseelva Storåna. Byggherre og vår oppdragsgiver er Ullestad Kraft AS som eies av Clemens kraft.

Clemens kraft eies av opplysningsvesenets fond (kirken). Verdien av våre arbeider er ca. 28 millioner kroner.

Øystein Fosse er vår anleggsleder med Torstein Pedersen som formann. Kraftverket er prosjektert av Bystøl og oppdragsgivers interesser ivaretas av prosjektleder Ronald Karoliussen. Prosjektet skal ferdigstilles i juni 2016.

20150608_100115_resized_1.jpg