Uteanlegg ExxonMobil

Deler av grøntarbeidet er et forskningsprosjekt i regi av Bioforsk. Spesielle planter skal testes mot forurensing fra motorveien.

exxon mobil 0011.jpg

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

På  det store arealet bak Esso-bygget mot IKEA ferdigstiller vi i disse dager nytt uteanlegg. Arbeidene består i opparbeidelse av parkeringsanlegg samt en del park og grønt. Vi har laget en stor natursteintrapp midt på bygget, en mindre jordvoll og et regnbed som infiltrasjon av overvann fra P-plass.

exxon mobil 002.jpg

Regnbedet er et infiltrasjonsanlegg som også skal teste planter og måle forurensingen. Esso Norge As er vår oppdragsgiver på uteanlegget, vi var grunnentreprenør da kontorbygget ble reist på 80-tallet.

exxon mobil 004.jpg

Prosjektet som har en verdi på 2.3 millioner kroner ledes av Ingvald Årsvoll med Christian Eikeland som formann. Øyvind Eide er ExxonMobil sin kontakt med Trond Knutsen i TK Prosjekt AS som byggeleder.

exxon mobil 007.jpg

exxon mobil 008.jpg