Utvidelse av jernbaneplattformer

Nå er vi i gang med nok et prosjekt for Jernbaneverket, nemlig lengde-utvidelse av plattformene på Klepp og Øksnevadporten.

750-2.jpg
Fra venstre Ådne Sele, Geir Birkeland og Kjell Ove Vigre i gravemaskinen.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

For å øke kapasiteten på strekningen vil NSB sette inn doble togsett. Dette krever forlengelse av plattformene fra henholdsvis 120 og 100 meter til 180 meter med tilhørende grunnarbeider. Arbeidene består blant annet i å bygge nye adkomstramper, nye ledelinjer / taktile belegg og asfaltdekker.

I tillegg skal vi levere og montere trekkerør og kummer, nytt belysningsanlegg, varmekabler i adkomstramper med mer. Ved Øksnevadporten er det dårlige masser så her må vi pele for sideplattformen og montere hulldekker mellom pelegruppene.

Det som er spesielt med dette prosjektet er den korte leveringstiden. Vi skal ferdigstille arbeidene i løpet av 5 uker. Vi er hovedentreprenør for arbeidene som har en verdi på 21 millioner.

750-3.jpg

Våre underentreprenører er SV Betong for betongarbeidene, Seabrokers for pelearbeidene og Akaso for elektro. Tony Helles er vår prosjektleder med Geir Birkeland som driftsingeniør og Arnfin Skadsem og Bernt Moen som driftsledere på hvert sitt prosjekt. Rune Jensen er prosjektleder for Jernbaneverket med Edmund Birkeland som byggeleder.

 750-5.jpg