Utvidelse av Langevatn

Nå er vi i full gang med grunnarbeidene for Kruse Smith.

0141.jpg

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

IVAR eier og driver i dag 4 vannverk og leverer drikkevann til 12 eierkommuner. Vannbehandlingsanlegget på Langevatn er det suverent største og forsyner ca. 300000 personer. Langevatns-anlegget som ligger i Gjesdal kommune, ble etablert allerede i 1959. Selve vannbehandlingsanlegget stod ferdig  i 1997, og også da var det vi som stod for grunn- og utendørsanlegget. Kapasiteten pr i dag er ca. 1500 liter i sekundet som med utbyggingen vil bli 3300. Råvannet kommer nå fra Stølsvatn i Bjerkreim og Storavatnet i Gjesdal.

015.jpg

Vi har opp gjennom årene hatt mange store vannprosjekter for IVAR. Kan her nevne hovedvannledningen over Jæren fra Hagavatn i Hå, flere hovedledningsparseller fra Langevatn til Stavanger samt Romsvannutbyggingen med damanlegg. Hagavatn og Langevatn er i dag reservevannkilder.

 

Stangeland Maskin drog i land den første kontrakten  som hadde en verdi på ca. 65 millioner eks mva. Disse arbeidene er vi ferdige med og nå er vi i full gang med grunnarbeidene i underentreprise for Kruse Smith. Verdien her er ca. 36 millioner så til sammen har vi oppdrag for over 100 millioner. Hele utbyggingen er den største i IVAR sin historie, og vil beløpe seg til ca. 1100 mill.

016.jpg

Bygget vil stå ferdig våren 2018 og fremstå som et signalbygg i «vannbehandlingsbransjen». Sannsynligvis vil kapasiteten etter utbyggingen holde til ca. 500 000 personer. Formålet med utbyggingen i tillegg til kapasitet økning fra 1500 til 3300 liter i sekundet er å bedre kvaliteten. Det nye anlegget skal rense farge samt bedre lukt og smak. Derfor økes antall biofilter fra 16 til 60. Marmorfilteret skal beholdes, men nå bygges det i tillegg et avansert ozontilsetningsanlegg som vil «bleke» vannet (nesten som klor på klær). Klortilsetningen vil bli forsøkt kuttet ut og kun brukes i beredskap.

Henrik Vidnes er vår anleggsleder med Thomas Helles som driftsingeniør og Ovar Risa som driftsleder. For IVAR er Odd Hummervoll prosjektleder med Olav Gingstad som byggeleder. Asplan Viak  og Multiconsult har hatt prosjekteringen.

 

0192.jpg

 

020.jpg

0221.jpg

029.jpg

 

 

langavatn 0391.jpg