Vågstunellen

Prosjekt i Indre Ryfylke.

Av Øystein Fosse og Leif Emil Egeland.

img_0291.jpg

Dette prosjektet ligger ved Våge i Suldal mellom Suldalsosen og Nesflaten. Arbeidene består i grunn- og betongarbeid for to tekniske bygg, to sedimentasjonsanlegg på 21 m3 og 67 m3 med betongrør Ø2000, to oljeutskillere og to samlekummer a 9 m3.

Vi graver også grøfter for VA og elektro fra teknisk bygg mot tunell, ca. 6000 meter trekkerør i opi-kanal.

img_0199.jpg

Veiarbeidene  består i oppbygging av 400 meter ny vei med VA-grøfter, sprengning av 2000 m3 fjell, fjellsikring, asfaltering og autovern.

Prosjektet er ellers delt i to faser. Fase 1 som vi holder på med nå er forberedelser og klargjøring for fase 2 som er en total rehabilitering av tunellen innvendig.

Byggherre og vår oppdragsgiver er Statens vegvesen. Henrik Vidnes er vår prosjektleder med Øystein Fosse som anleggsleder og Øyvind Nybø som formann. Knut Utaaker er byggherrens prosjektleder med Line Merete Owe som byggeleder. Helge Bakka og Bjørn Asheim er kontrollingeniører.

img_0266.jpg

img_02781.jpg

img_0284.jpg