Vannforsyning Rennesøy-Finnøy

Vi i gang med et nytt vannforsyningsprosjekt for IVAR.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

ivar rennesøy - finnøy - hundvåg 018.jpg

ivar rennesøy - finnøy - hundvåg 013.jpg

Oppdraget vårt denne gangen består i nye trykkøkningsstasjoner på Rennesøy og Finnøy i hovedentreprise direkte for IVAR. Byggeplassene er i Lundsvågen på Hundvåg, Østhusvik i Rennesøy og på Talgje i Finnøy.

ivar rennesøy - finnøy - hundvåg 014.jpg

Arbeidene omfatter utenom grunnarbeider også betong og tømmerarbeider, samt sammenkobling med ny 450 mm. sjøledning og  tilhørende arbeider. Våre underentreprenører er henholdsvis Backe Bygg for betong og Byggmester Øystein Torgersen for tømmerarbeidene. Oppdraget har en verdi på ca. 11.500.000. Våre arbeider ledes av anleggsleder Henrik Vidnes med Jon Tjåland som formann. Jonn Egil Berget er IVAR sin prosjektleder med Arild Anfindsen som byggeleder.

 ivar rennesøy - finnøy - hundvåg 016.jpg

ivar rennesøy - finnøy - hundvåg 021.jpg

 

 

ivar rennesøy - finnøy - hundvåg 023.jpg