Varhaug kirkegård

Vi har laget ny, flott parkeringsplass.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

varhaug kirkegård 004.jpg

Vi har historisk utført større arbeider ved Varhaug kirkegård. Prosjektet denne gang har vært opparbeidelse av ny parkeringsplass med gartnerarbeider. Arbeidene har blant annet bestått av generelle grunnarbeider med overvannsanlegg og oppfylling av masser med asfaltering. Gartnerne har utført «grønt-arbeidene» og «grått» med kantstein og belegningsstein.

varhaug kirkegård 006.jpg

Parkeringsplassen har en kapasitet på 198 vanlige parkeringsplasser, 9 HK og 10 plasser for minibuss. Vi begynte på dette prosjektet rett før jul og overleverer anlegget i disse dager. Tony Helles er vår prosjektleder med driftsingeniør Tore Lende, driftsleder Henrik Tunheim og bas Thomas Melby. Hå kommune er byggherre og vår oppdragsgiver med prosjektleder Frank Terje Berge.

varhaug kirkegård 007.jpg

varhaug kirkegård 008.jpg

 

 varhaug kirkegård 002.jpg

varhaug kirkegård 003.jpg