Vårt eget maskinførerkurs

Stangeland Maskin har nå hatt kurs for våre 120 maskinførere. Igjen har vi sett nytten av å holde kurs hvor egne ansatte er lærere for sine kollegaer.

img_4449.jpg
Full konsentrasjon blant kursdeltakerne torsdag 19. mars.

Målet med kurset har vært å heve kompetansen blant maskinførerne og få en jevnere kompetanse. Kristian Østråt, Henrik Torland, Kenneth Espedal, Kenneth Hodne, Sven Egil Vølstad, Kjell Arild Egeland og Arild Netland har vært lærere på kurset. Joar Løland har vært tilrettelegger.

img_1242.jpg
Maskinfører Kristian Østråt snakket om HMS, hjulmaskiner og grøfter.

Temaene har vært: HMS, hjulmaskiner, grøfter. Planlegging og produksjon. Vedlikehold av maskiner og utstyr. Administrative rutiner. Visjon og verdier.

img_1240.jpg
Driftsleder Kenneth Hodne sitt tema var planlegging og produksjon.

 

img_1227.jpg
Servicebilleder Sven Egil Vølstad underviste i vedlikehold av maskiner og utstyr.