Vegkryss E39 – Fv. 14 Refsland

På Ualand i Lund kommune holder vi på med sluttarbeidene på et større vegprosjekt for Statens Vegvesen.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

langavatnet og ualand 020 - kopi.jpg

Arbeidene består i hovedsak av en utvidelse av E 39 på en strekning på ca. 800 meter samt utbedring av eksisterende fylkesveg 14 over en strekning på 1600 meter. I tillegg har vi lagt om HS-kabel og kommunal vannledning, kryssing under Sørlandsbanen med ny kulvert. Verdien av våre arbeider som vi skal overlevere til ferien, er ca. 26 millioner.

langavatnet og ualand 021 - kopi.jpg

Jan Erik Ånestad har vært vår prosjektleder med Thomas Helles som driftsingeniør og Kjell Fiskebekk som driftsleder. Også på dette vegprosjektet er det Tor Oscar Walskaar som har prosjektledelsen for vegkontoret med Mari Holthe-Seim som byggeleder.

langavatnet og ualand 024 - kopi.jpg

langavatnet og ualand 027 - kopi.jpg

langavatnet og ualand 029 - kopi.jpg

langavatnet og ualand 031 - kopi.jpg