Vi er med og lager Røyrmyra vindpark

Stangeland Maskin er nå godt i gang med nok en vindmøllepark, denne gang  på en vindfull plass på Jæren.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

011.jpg

Parken bygges på Høga Håland ovenfor Varhaug sentrum på eiendommen til grunneier Anne Marie og Svein Håland. Som en kurositet kan nevnes at her allerede på slutten av 1800-tallet stod en vindmaskin som produserte kraft.

Prosjektet har  3 stk. vindturbiner med til sammen 2,4 MW i samsvar med konsesjonen. Selve møllene skal leveres av tyske Enercon. Våre arbeider er en totalentreprise som innbefatter bygging av ca. 1300  meter veg med bredde 5 m. 3 stk. oppstillingsplasser på til sammen 3000 m2. graving for fundamenter og levering av betongfundamenter via vår underentreprenør Skanska. I tillegg har vi all leveranse av ca. 1500 meter kabel og kabelgrøfter etc.

0191.jpg

Vi satser på å være klar for møllemontering i juni. Håpet er at møllene skal svive i løpet av august. Parken er utviklet av Norsk Vind Energi AS og vår oppdragsgiver er Røyrmyra vindpark AS. Kontrakten har en verdi på ca. 8 millioner inkl. betong og elektroarbeider.

026.jpg

Sigbjørn Tveiten er vår prosjektleder med Kenneth Hodne som driftsleder. Byggherrens interesser ivaretas av prosjektleder Thomas Flintskau og byggeleder Lars Helge Hellvig.

 032.jpg

 

0281.jpg