Vi investerer i flere nye rigger!

I dag har vi blitt enige om kjøp av 5 nye borerigger, alle med GPS.

– Vi må ha det beste utstyret for å være ledende, smiler en fornøyd Olav Stangeland etter å ha kommet til enighet med leverandørene. Nå kjøper vi 5 nye borerigger, alle med GPS. Da blir arbeidet vårt enda mer nøyaktig, og det tjener alle på, konstaterer Stangeland.

Innkjøpssjef og rådgiver Oddvar Kvia hos oss forteller at vi skal kjøpe: 
2 Atlas T35 SmartROC med hytte og
1 Atlas T35 FlexiROC uten hytte av Atlas Copco Anlegg og Gruveteknikk AS
2 Sandvik Ranger DX800 T4 med hytte av Sandvik Norge.
– Her snakker vi om investeringer for cirka 20 millioner kroner, forteller Kvia.

img_0924.jpg
Bergleder Åsmund Bjerga er svært fornøyd når han viser bildene av de nye riggene, og gleder seg til at Bergavdelingen vår kan ta i bruk helt nytt utstyr. Riggene blir levert ved årsskiftet 2015/16 og i løpet av januar 2016.

smartroc_t40_ac0039096_456.jpg 
Atlas SmartROC med hytte.                                                        

sandvikranger.jpg
Sandvik Ranger DX800 T4

flexiroc_t35.jpg
Atlas T35 FlexiROC uten hytte.