Vi kjøper oss inn i T. Halleland as

Strategien er klinkende klar, og Stangeland Maskin as vokser som et ledd i en langsiktig plan. I forbindelse med Ryfast-sambandet kjøpte Stangeland Maskin as Magnar Ur as og Brødrene Jørmeland as i 2015. Nå, på tross av usikkerhet rundt Rogfast, tar nå Stangeland Maskin as fotfeste på Haugalandet.

Stangeland Maskin as kjøper 50% av aksjene i både drift- og eiendomsselskapet     T. Halleland as og Halleland Eiendom as, med opsjon på 100%. Halleland har en effektiv maskinpark og moderne fasiliteter i Ekrene næringspark i Sveio kommune. Torleiv Halleland grunnla selskapet i 2002, og er daglig leder for et firma som omsetter for 68 millioner og har 37 ansatte.

«Vi inngår samarbeid med et seriøst, dyktig firma som har mye til felles med oss», forteller Olav Stangeland. Han forklarer videre at T. Halleland as er en ressurssterk organisasjon med en unik gruppe ansatte med høy kompetanse innen riving, tomteopparbeidelse og VA. T. Halleland as vil operere under samme navn som tidligere, og Torleiv Halleland vil fortsette i rollen som daglig leder.

For Torleiv Halleland er timingen perfekt. «Med Stangeland på laget får vi stordriftsfordeler og tilgang til administrative systemer». Halleland forteller videre at tiden var moden for et generasjonsskifte. «Jeg må tenke på hva som er best for mine ansatte og mitt livsverk.

Tommy Stangeland, Torleiv Halleland og Olav Stangeland