Vindmøllebakken, trinn 1

Første bærekraftige bofellesskap.

For oppdragsgiver Kruse Smith er vi i gang med grunn-, VA- og utomhusarbeid på dette spennende prosjektet i Stavanger øst. Bofellesskapet er utviklet etter «Gaining by Sharing», en modell utviklet av Kruse Smith, Helen & Hard, Indigo Vekst og Gaia Trondheim. Klikk her for å lese om modellen og se leilighetene.

Vi starter på jobben i fjor sommer og skal etter planen være ferdige nå i desember. Dette er nok et utfordrende og nytenkende prosjekt for driftsleder Egil Skjeie og hans gjeng. De er eksperter på kompliserte anlegg i Stavanger by. Her er det tett bytrafikk og folk bor og driver næring tett opp i anleggsdriften. Ved å ha flere anlegg i Stavanger sentrum drar de også nytte av hverandre på en effektiv og løsningorientert måte. Både når det gjelder maskiner, utstyr og kompetanse. – Vi trives godt i byen, og etter flere år kjenner vi godt både offentlige og private aktører og deres krav. Samarbeidet fungerer svært godt, forteller en fornøyd og erfaren Egil Skjeie, driftslederen vår. Han trekker også fram Morten Rør AS fra Egersund som stilte opp på 2-dagers varsel.

Kruse Smith sin prosjektleder er Steffen Sandvik. Vår prosjektleder er John Olaf Østerhus og Oddmund Taksdal er driftsingeniør.

God gjeng: Fra venstre Bjørn Eirik Stangeland, Hans Erik Støver, Egil Skjeie og Stian M. Byberg.
Robert Maurischat med avløpsrøret. 50 prosent av VA ligger under kote 0 (under havnivå).
Egil Skjeie og Robert Maurischat finner gode løsninger. Deler av anleggsveien er inn-/utkjørsel for Skretting sine korn- og mjølsiloer med de utfordringene det gir.
Ronny Stokland er alltid positiv og blid. Her inne i bytrafikken må han være ekstra tålmodig og årvåken.
God kommunikasjon er viktig i trange forhold.