VVA og kulvert Torsteinsfjellet

Vi har anlagt et flott veganlegg med sykkelsti og kulvert til Torsteinsfjellet.

Tekst og foto: Leif Emil Egeland

Vi har vært hovedentreprenør for disse arbeidene som er rekkefølgekrav for både Velde Pukk AS og VS Stein AS. Arbeidene foregår på Kylles og består i veganlegg med sykkelsti samt kulvert til Torsteinfjellet. Vi har bygget nye avkjøringsfiler til Velde samt til Sviland. Sykkel- og gangstien er ca. 1000 meter. Anlegget innbefatter også overvannshåntering, pumpestasjon, kabelgrøfter for høgspenning og gatelys.

Verdien av disse arbeidene er ca. 16.200.000 og VS Stein er vår oppdragsgiver. I tillegg bygger vi i egen regi dumperveg fra Torsteinfjellet til knuse- og sorteringsanlegget, 380 meter grøft for 600 mm ov. grøft til rensepark.

Skanska er vår underentreprenør for betongarbeidene. Arbeidene våre ledes av anleggsleder Tore Lende med Terje Tunheim som driftsleder og Hallvar Lygra som bas.

Bjørnar Goa fra Nova Form er byggeleder og Levy Dalen ivaretar Statens Vegvesen sine interesser.

lagerveien-002_web.jpg

vs-stein-017_web.jpg

vs-stein-024_web.jpg

lagerveien-009_web.jpg

vs-stein-021_web.jpg