Ydalir

Norges første campushotell.

For hovedentreprenør Kruse Smith har vi utført grunn- og utendørsarbeider på dette flotte campushotellet på Ullandhaug. Hotellet er en gave fra Smedvig som ønsket å en en samfunnsnyttig gave som skal tilføre forsknings- og utdanningsmiljøet ved UiS verdier over tid. Utbytte fra driften av hotell skal uavkortet gå til å styrke kompetansemiljøet ved UiS. For informasjon om hotellet klikk her.

Prosjektleder i Kruse Smith har vært Tone Walskaar. Vår prosjektleder er Bjørn Solvig. Vi har hatt i gjennomsnitt 4 ansatte i arbeid på prosjektet fra november 2016 til april 2018.