Yrkesmessen 2015

Stangeland Maskin er, tradisjonen tro, med og hjelper elever i ungdomsskolen med yrkesvalgene sine.

img_0987.jpg

I år kommer over 5300 elever fra 9. og 10. trinn på ungdomsskoler i distriktet til å besøke Yrkesmessen i Stavanger Forum på onsdag og torsdag denne uken. Vi stiller med flott utstyr og aktiviteter både inne og ute. Inne på standen viser vi filmer om yrkene i firmaet vårt, tester mattekunnskapen til ungdommen og svarer på spørsmål. Utenfor Stavanger Forum får ungdommene prøve seg på presisjonsstyring i gravemaskin.

img_0983.jpg
Presisjonsstyring med gravemaskin. Henrik Torland er veileder.

I tillegg til dette holder personalsjefen vår, Joar Løland, miniseminar om alle yrkesveiene i vår bransje. Stangeland Maskin har for øyeblikket 33 lærlinger i flere ulike fag. Vi er opplæringsbedrift i følgende fag: anleggsmaskinfører, anleggsmaskinreparatør, vei og anlegg, tunnel og fjell, anleggsgartner, lakkering og yrkessjåfør. I vår bedrift har vi ansatte med alt fra fagbrev til mastergrad.

img_0994.jpg
Joachim Mæland og Anja Haugland er to av våre flotte representanter på Yrkesmessen. De svarer på alt om yrket sitt!

img_0990.jpg
Stor interesse for tippekonkurransen vår. Her gjelder det å huske formler fra mattetimen.

img_0997.jpg
Joar Løland forteller om Stangeland Maskin som opplæringsbedrift. Elevene på foredraget var interesserte i de fleste av fagene våre.

 

img_1042.jpg
Det var svært mange som svarte på tippekonkurransen vår. Vi hadde fylt opp en glassbeholder med grus, lagt fram metermål og gitt ungdommen i oppgave å regne ut hvor mange liter grus det var i glassbeholderen. Noen kunne formelen fra mattetimene, mens andre brukte sin praktiske sans og gjettet.
Henrik Gilje Olsen fra Stavanger kunne formelen, og hadde rett svar, 10,5 liter. Henrik går i 10. trinn på Kristianslyst skole og liker godt matte. I fritida sykler han BMX i alle varianter. Han kjenner godt til Rio-banen i Njåskogen som vi har vært med å lage. Gratulerer med en ny iPad mini, Henrik og lykke til med framtidige skolevalg og BMX-en.