Om oss

Visjon om å være ledende

Visjonen til Stangeland Maskin er like kort som den er god: Ledende.

Vi skal være den ledende aktøren i vår bransje. Med dette mener vi at med våre ressurser, vår markedsposisjon, vår ryggrad og ikke minst med våre kunder, er det naturlig for oss å sikte høyt.

Det er mange faktorer som gjør det naturlig for oss å legge listen høyt for vår visjon: Ledende

Maskinparken

Vi er stolte av å ha landets mest moderne og miljøvennlige maskin- og utstyrspark. Dyktige folk fortjener skikkelig utstyr, og interessen for maskiner står sterkt i kulturen vår.

Økonomisk ryggrad

Vi står stødig med en smidig og sterk økonomisk ryggrad. Dette gir oss muligheter og handlekraft til verdiskapning og sikre en god, solid arbeidsplass.

650 ansatte

Her finner du fagarbeidere med kompetanse i verdensklasse som med rå muskelkraft, vilje og sterkt pågangsmot hver eneste dag bygger fremtiden.

Våre verdier

Til å hjelpe oss med å kunne virkeliggjøre visjonen vår, styrer vi etter 4 verdier som er viktige for oss i det daglige arbeidet: arbeidsglede, forberedt, ryddig og effektiv. Vi mener oppriktig at alt vi gjør skal være fundamentert på disse verdiene.

Våre 4 verdier er som hjulene på en bil: Alle 4 er like viktige, og det må være balanse mellom dem alle for å få en trygg, effektiv og god dag. På samme måte som en bil er bygget opp av mange elementer som hver ivaretar viktige funksjoner for at bilen skal virke etter hensikten, har våre ansatte ulike funksjoner og oppgaver. Alle er likevel unike og viktige for sluttproduktet vårt. Derfor har vi et aktivt og målrettet kompetanse- og velferdsprogram som omfatter alle personer, stillinger og funksjoner i virksomheten. Og derfor har vi også tatt mål av oss til å bli best i bransjen på HMS. Vi er ikke i mål enda, men vi er på god vei.

Arbeidsglede

FORBEREDT

RYDDIG

EFFEKTIV

Verdiene våre er viktige for å få en trygg, effektiv og god dag. Og suksess kommer ikke av seg selv, vi må vite hvor vi skal.

Målrettet utvikling

Visjonen, mål og verdiene våre er viktige for oss, for de forteller viktige sannheter om hvem vi er, hva vi står for, hva vi vil og hvordan vi vil jobbe for å nå våre mål.

Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at det både er kjekkere og lettere å gå når vi vet hvor vi skal, og når vi har funnet ut hvordan vi skal komme dit. Gode mål og planer er motiverende og bidrar til at vi kan nå målene våre på en mer sikker og effektiv måte. Derfor jobber vi aktivt hver dag for å ha gode og konkrete planer og mål for det vi gjør, planer og mål som henger godt sammen med vår visjon og våre verdier.