Stikning og trykktesting

Stikningsavdelingen hos Stangeland Maskin driver med landmåling, kart, masseberegning, dokumentasjon og trykkprøving. Ingeniørene i avdelingen jobber med kompleks GPS-teknologi på maskinstyring og avanserte dataprogrammer for utarbeidelse av stikningsdata, 3D-modeller og sluttdokumentasjon.

Dokumentasjon

Dokumentasjon

+

Dokumentasjon

Dokumentasjon

+

Geomatikk

Geomatikk

+

Geomatikk

Geomatikk

+

Trykktesting

Trykktesting

+

Trykktesting

Trykktesting

+

Kontaktperson

Svenn-Rune Systad

Svenn-Rune Systad

Stikningssjef

97552884

svenn.rune.systad@tsmaskin.no

Referanser

Fant ingen referanser.

Nyheter

Fant ingen nyheter.