Kai og havneanlegg

Stangeland Maskin har lang erfaring med å bygge kai og havneanlegg. I vår prosjektportefølje ligger blant annet Risavika Havn som er et havneområdet på over 630 mål med 800m kailinje.

Erosjonssikring

Erosjonssikring

+

Erosjonssikring

Erosjonssikring

+

Fundamentering

Fundamentering

+

Fundamentering

Fundamentering

+

Utdyping

Utdyping

+

Utdyping

Utdyping

+

Kontaktperson

Jan Erik Ånestad

Jan Erik Ånestad

Anleggssjef

95197018

jan.erik.aanestad@tsmaskin.no

Referanser

Risavika havn

Utbyggingen av havneområdet i Risavika ble et av de viktigste utbyggingsområdene i distriktet etter nedleggingen av Shell Raffeneriet.

Nyheter

Fant ingen nyheter.