Riving og miljøsanering

Vår virksomhet innen rivning og gjenvinning handler i stor grad om bygg i sentrumsområder. Det er arbeid som krever god planlegging som som ivaretar omgivelsene på en skånsom måte. Vi utfører alt innen riving, og har erfaring med å rive store næring- og driftsbygninger, eneboliger, kulverter og andre konstruksjoner. Vi har kompetanse innen prosjekteringsledelse og planlegging, miljøkartlegging med rapport, søknader og nabovarsling, HMS og kontrollplaner, asbest-sanering og rigg- og driftsplaner.

Bygninger

Bygninger

+

Bygninger

Bygninger

+

Innvendig riving og sanering

Innvendig riving og sanering

+

Innvendig riving og sanering

Innvendig riving og sanering

+

Kulverter og andre konstruksjoner

Kulverter og andre konstruksjoner

+

Kulverter og andre konstruksjoner

Kulverter og andre konstruksjoner

+

Kontaktperson

Jørgen Evjen

Jørgen Evjen

Prosjektleder

98800819

jorgen.evjen@tsmaskin.no

Referanser

Fant ingen referanser.

Nyheter

15.8.2021

Riving og miljøsanering

Innvendig riving og sanering

Klargjør rådhuset i Stavanger for rehabilitering

Arbeidet med rådhuset i Stavanger er i full gang. Også dette en fossilfri byggeplass. Bygget ligger midt i byen, tett på trafikken, og det er trangt innenfor byggegjerdet. Byggherre Stavanger kommune har et budsjett på 291 mill. kr, og verdien på vårt oppdrag er 7 mill.

22.2.2021

Riving og miljøsanering

Anleggsmaskiner og utstyr

Betongknusing

Flinke rivefolk på reisefot

Rivegjengen er på sitt første reiseoppdrag. Det er Nysæter Ungdomsskole i Stord kommune som nå skal bli ny. Etter et par uker med manuell rensking, ryker tak og vegger på det som en gang var administrasjons- og undervisningsbygg, gymsal og bomberom. Ungdommen i Sagvåg får helt ny skole i 2022.