Energi og kraftanlegg

Stangeland Maskin har solid erfaring med infrastruktur på vindmølleparker og vannkraftutbygging.

Siden 2010 har vi etablert oss som en ledende aktør på utbygging av energiparker, og kan vise til prosjekter som Tellenes Vindpark, Bjerkreim vindkraftanlegg, Høg-Jæren energipark og Måkaknuten vindkraftverk for å nevne noen.

Vi har vært med på flere store fyllingsdammer og utbygging av kraftanlegg. Allerede i 1974 tok vi på oss jobb for Lyse Kraft ved å bygge damanlegg på Lyngsvatn. I 2020 startet jobben med å rehabilitere de samme tre dammene, nå for Hydro.

Av andre kraftanlegg kan vi vise til Flørli kraftanlegg, Hjelmeland kraftverk, Oltedal kraftstasjon og fyllingsdam på Romsvatn.

Damplastring

Damplastring

+

Damplastring

Damplastring

+

Vindpark

Vindpark

+

Vindpark

Vindpark

+

Kontaktperson

Jan Erik Ånestad

Jan Erik Ånestad

Anleggssjef

95197018

jan.erik.aanestad@tsmaskin.no

Referanser

Rehabilitering dammer Lyngsvatn

Oppdraget innebærer forsterking og rehabilitering av hoveddam, sekunderdam og dam Håheller.

Nyheter

31.5.2021

Energi og kraftanlegg

Lutelandet vindkraftverk setter standard og blir «Best practise»

Lutelandet vindkraftverk får gode skyssmål av NVE, og spesielt trekkes det fram vegdesign, terrengtilpasning og arealutnyttelse.

6.11.2020

Energi og kraftanlegg

Bratt, vått og krevende terreng, men snart nytt vannkraftanlegg

I Svandalen, rett vest av Sauda skisenter, bygger Fossberg Kraft nytt anlegg for vannkraft. Stangeland Maskin har totalentreprise på rørlegging, grunn- og betongarbeid samt overbygg på det nye anlegget.