31.5.2021

Energi og kraftanlegg

,

31.5.2021

Energi og kraftanlegg

,

Lutelandet vindkraftverk setter standard og blir «Best practise»

Lutelandet vindkraftverk får gode skyssmål av NVE, og spesielt trekkes det fram vegdesign, terrengtilpasning og arealutnyttelse.

Droneofoto:Vegard Fagerli (Byggherre SFE)

I et drøyt år, siden april 2020 og frem til slutten av mai i år, var Stangeland i aktivitet i Lutelandet vindkraftverk i Fjaler i Vestland fylke. Nå vil konsulentselskapet Norconsult bruke nettopp dette prosjektet som eksempel på beste praksis i en rapport som lages for Norwea og Energi Norge. Det betyr at Lutelandet blir en standard for hvordan slike prosjekter skal gjennomføres.

For byggherre SFE Produksjon er det bygget veg, riggplasser og oppstillingsplasser til 9 vindturbiner. Per Svendsen var prosjektleder, mens Olve Robert Østebø ledet arbeidet på anlegget.

– Prosjektet har vært en suksess av mange grunner, og en av dem er Olve. Han er flink med folk og faglig sterk. I tillegg har samtlige i prosjektet vært selvstendige, fleksible og dyktige fagfolk, sier Per.

Det ble ikke minst gjort et godt arbeid i planleggingen, hvor også driftsleder Terje Salte var en viktig bidragsyter. Det la grunnlaget for at de ulike fasene videre i prosjektet gikk bra.

Tidlig i byggeperioden var også NVE på tilsyn hos byggherre SFE. Leder for tilsynet, senioringeniør Randi Holme, omtalte Lutelandet som et referanseprosjekt, og roste spesielt vegdesign, terrengtilpasning og effektiv arealutnyttelse.

– I prosjektet ble spesielt godt samsvar mellom modell og ferdig resultat trukket frem. De lokale tilpasningene var et viktig bidrag til å optimalisere turbinleveransen. Overskuddsmassen ble godt plassert i skråninger, og området etterlater seg en flott helhet, er tilbakemeldingene til Stangeland etter prosjektet.

Link til byggherrens prosjektside

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

3.3.2023

Bærekraft og miljø

Stangelandmodellen: Slik setter vi bærekraft ut i praksis

Vi har alltid vært opptatt av å gjøre god nytte av masser i Stangeland. Fremover ønsker vi enda sterkere fokus på en bærekraftig og økonomisk god utnyttelse av massene vi håndterer.

10.1.2023

Gina og Marius lever drømmen som lærlinger

De er 18 og 19 år gamle, og ikke redde for å ta i et tak. Gina og Marius er to av de 48 lærlingene i Stangeland Maskin. Sammen med lærlinger i de andre selskapene i Stangeland Gruppen representerer de fremtiden i bransjen.

4.1.2023

Bærekraft og miljø

God planlegging gir mer effektiv transport og mindre utslipp

Et nytt og unikt system for transportplanlegging i Stangeland gir store besparelser. Færre kjørte kilometer, lavere belastning på veier og kjøretøy og ikke minst redusert utslipp gjør både miljø og økonomi til vinnere.

17.11.2022

Samfunnsansvar

Årets julegave til Fra offer til kriger

Hvert år deler Stangeland ut en julegave til lag, foreninger eller organisasjoner som gjør noe godt for andre – for samfunnet rundt seg. I år går julegaven til Fra offer til kriger.

10.10.2022

Bærekraft og miljø

Nytt og viktig steg på vei mot målet om å bli selvforsynt med energi

Stangeland investerer nærmere åtte millioner kroner i solcelleanlegg til anlegget på Soma. På sikt er målet å bli selvforsynt på energi.