31.5.2021

Energi og kraftanlegg

,

31.5.2021

Energi og kraftanlegg

,

Lutelandet vindkraftverk setter standard og blir «Best practise»

Lutelandet vindkraftverk får gode skyssmål av NVE, og spesielt trekkes det fram vegdesign, terrengtilpasning og arealutnyttelse.

Droneofoto:Vegard Fagerli (Byggherre SFE)

I et drøyt år, siden april 2020 og frem til slutten av mai i år, var Stangeland i aktivitet i Lutelandet vindkraftverk i Fjaler i Vestland fylke. Nå vil konsulentselskapet Norconsult bruke nettopp dette prosjektet som eksempel på beste praksis i en rapport som lages for Norwea og Energi Norge. Det betyr at Lutelandet blir en standard for hvordan slike prosjekter skal gjennomføres.

For byggherre SFE Produksjon er det bygget veg, riggplasser og oppstillingsplasser til 9 vindturbiner. Per Svendsen var prosjektleder, mens Olve Robert Østebø ledet arbeidet på anlegget.

– Prosjektet har vært en suksess av mange grunner, og en av dem er Olve. Han er flink med folk og faglig sterk. I tillegg har samtlige i prosjektet vært selvstendige, fleksible og dyktige fagfolk, sier Per.

Det ble ikke minst gjort et godt arbeid i planleggingen, hvor også driftsleder Terje Salte var en viktig bidragsyter. Det la grunnlaget for at de ulike fasene videre i prosjektet gikk bra.

Tidlig i byggeperioden var også NVE på tilsyn hos byggherre SFE. Leder for tilsynet, senioringeniør Randi Holme, omtalte Lutelandet som et referanseprosjekt, og roste spesielt vegdesign, terrengtilpasning og effektiv arealutnyttelse.

– I prosjektet ble spesielt godt samsvar mellom modell og ferdig resultat trukket frem. De lokale tilpasningene var et viktig bidrag til å optimalisere turbinleveransen. Overskuddsmassen ble godt plassert i skråninger, og området etterlater seg en flott helhet, er tilbakemeldingene til Stangeland etter prosjektet.

Link til byggherrens prosjektside

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

27.6.2022

Bærekraft og miljø

Transport

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

24.6.2022

Folk og kompetanse

Lærlinguke 2022

Rekord mange lærlinger har hatt oppstart denne uka.

27 nye lærlinger hadde sin første arbeidsdag mandag 20. juni. Første dagen ble brukt på hovedkontoret på Soma.

15.6.2022

Folk og kompetanse

Bærekraft og miljø

Fikk en ny sjanse i Stangeland, nå ser han lyst på fremtiden

Han kjempet seg tilbake til et verdig liv, langt fra kriminalitet og utenforskap. Skjebnen har tatt en ny vending etter mange vonde år. I dag er Ørjan glad for at han fikk en ny sjanse i Stangeland Maskin.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Jobb og utdanning hånd i hånd

Andreas (31)) og Tor Harald (37) var henholdsvis 16 og 17 år da de hadde sin første arbeidsdag i Stangeland. Så unge som de var, hadde de ikke hatt mye tid til skolegang. Det tar begge igjen så det holder, Andreas med en master i økonomi og ledelse og Tor Harald med fagbrev, det siste i brønnboring.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap vårt viktigste konkurransefortrinn

– De senere års utvikling er ikke til å ta feil av. Oppdragsgiverne våre, spesielt de større, stiller stadig større krav til kompetanse. Det tar vi følgene av, og i dag satser vi tungt og bredt på den spisskompetanse markedet krever.