Lutelandet vindkraftverk setter standard og blir «Best practise»

31.5.2021

Energi og kraftanlegg

,

Lutelandet vindkraftverk setter standard og blir «Best practise»

31.5.2021

Energi og kraftanlegg

,

Lutelandet vindkraftverk får gode skyssmål av NVE, og spesielt trekkes det fram vegdesign, terrengtilpasning og arealutnyttelse.

Droneofoto:Vegard Fagerli (Byggherre SFE)

I et drøyt år, siden april 2020 og frem til slutten av mai i år, var Stangeland i aktivitet i Lutelandet vindkraftverk i Fjaler i Vestland fylke. Nå vil konsulentselskapet Norconsult bruke nettopp dette prosjektet som eksempel på beste praksis i en rapport som lages for Norwea og Energi Norge. Det betyr at Lutelandet blir en standard for hvordan slike prosjekter skal gjennomføres.

For byggherre SFE Produksjon er det bygget veg, riggplasser og oppstillingsplasser til 9 vindturbiner. Per Svendsen var prosjektleder, mens Olve Robert Østebø ledet arbeidet på anlegget.

– Prosjektet har vært en suksess av mange grunner, og en av dem er Olve. Han er flink med folk og faglig sterk. I tillegg har samtlige i prosjektet vært selvstendige, fleksible og dyktige fagfolk, sier Per.

Det ble ikke minst gjort et godt arbeid i planleggingen, hvor også driftsleder Terje Salte var en viktig bidragsyter. Det la grunnlaget for at de ulike fasene videre i prosjektet gikk bra.

Tidlig i byggeperioden var også NVE på tilsyn hos byggherre SFE. Leder for tilsynet, senioringeniør Randi Holme, omtalte Lutelandet som et referanseprosjekt, og roste spesielt vegdesign, terrengtilpasning og effektiv arealutnyttelse.

– I prosjektet ble spesielt godt samsvar mellom modell og ferdig resultat trukket frem. De lokale tilpasningene var et viktig bidrag til å optimalisere turbinleveransen. Overskuddsmassen ble godt plassert i skråninger, og området etterlater seg en flott helhet, er tilbakemeldingene til Stangeland etter prosjektet.

Link til byggherrens prosjektside

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

19.1.2022

Veg- og infrastruktur

33 kilometer ny vannledning fra Gjesdal til Stavanger

Verdens fineste maskineri – oss mennesker – går best på vann, og IVARs ny hovedvannledning fra Langvatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvollbassenget i Stavanger vil sikre forsyningen til Nord-Jæren. Stangeland sin etappe er ca 7 km lang, og har en verdi på 102 millioner.

14.1.2022

Veg- og infrastruktur

Fremtidsrettet og innovativt prosjekt for Nye Veier i Lyngdal

Sammen med Implenia Norge er Stangeland i Lyngdal for å bygge firefelts motorvei fra Herdal i øst til Røyskår i vest. Totalt skal det bygges 9,7 kilometer vei, inkludert et planfritt kryss i Herdal. Korridoren består videre av to tunneler på til sammen 6,2 kilometer, og 800 meter med brukonstruksjoner.

10.1.2022

Folk og kompetanse

En solid mann trer av

Han har trasket sine barne- og ungdomsår sammen med Olav Stangeland. Ikke uventet ble det TS også for ham. Olav Byberg var ansattnummer 12 da han tiltrådte i 1972. Nå har den erfarne formannen valgt å pensjonere seg, og 10. januar 2022 har han sin siste arbeidsdag.

3.1.2022

Riving og miljøsanering

Mobil betongknuser

"Den lille rakkeren" gjør jobben når betongen skal knuses, og navnet skjemmer ingen, for her snakker vi om en maskin med stor appetitt.

27.12.2021

Folk og kompetanse

To års løp som trainee gir unik innsikt og bransjekunnskap

De senere års utvikling er ikke til å ta feil av. Oppdragsgiverne våre, spesielt de større, stiller stadig større krav til kompetanse. Det tar vi følgene av, og i dag satser vi tungt og bredt på den spisskompetanse markedet krever. Torgeir og Gunnvor har begge mastergrader, og er godt i gang som traineer i Stangeland.