31.5.2021

Energi og kraftanlegg

,

31.5.2021

Energi og kraftanlegg

,

Lutelandet vindkraftverk setter standard og blir «Best practise»

Lutelandet vindkraftverk får gode skyssmål av NVE, og spesielt trekkes det fram vegdesign, terrengtilpasning og arealutnyttelse.

Droneofoto:Vegard Fagerli (Byggherre SFE)

I et drøyt år, siden april 2020 og frem til slutten av mai i år, var Stangeland i aktivitet i Lutelandet vindkraftverk i Fjaler i Vestland fylke. Nå vil konsulentselskapet Norconsult bruke nettopp dette prosjektet som eksempel på beste praksis i en rapport som lages for Norwea og Energi Norge. Det betyr at Lutelandet blir en standard for hvordan slike prosjekter skal gjennomføres.

For byggherre SFE Produksjon er det bygget veg, riggplasser og oppstillingsplasser til 9 vindturbiner. Per Svendsen var prosjektleder, mens Olve Robert Østebø ledet arbeidet på anlegget.

– Prosjektet har vært en suksess av mange grunner, og en av dem er Olve. Han er flink med folk og faglig sterk. I tillegg har samtlige i prosjektet vært selvstendige, fleksible og dyktige fagfolk, sier Per.

Det ble ikke minst gjort et godt arbeid i planleggingen, hvor også driftsleder Terje Salte var en viktig bidragsyter. Det la grunnlaget for at de ulike fasene videre i prosjektet gikk bra.

Tidlig i byggeperioden var også NVE på tilsyn hos byggherre SFE. Leder for tilsynet, senioringeniør Randi Holme, omtalte Lutelandet som et referanseprosjekt, og roste spesielt vegdesign, terrengtilpasning og effektiv arealutnyttelse.

– I prosjektet ble spesielt godt samsvar mellom modell og ferdig resultat trukket frem. De lokale tilpasningene var et viktig bidrag til å optimalisere turbinleveransen. Overskuddsmassen ble godt plassert i skråninger, og området etterlater seg en flott helhet, er tilbakemeldingene til Stangeland etter prosjektet.

Link til byggherrens prosjektside

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

16.9.2023

Ryfylke

Samfunnsansvar

Åpnet dørene for strandbuen: – Fantastisk kjekt

Lørdag 16. september inviterte Stangeland Maskin Ryfylke til åpen dag i Ryfylkevegen på Tau. Arrangementet ble en stor suksess.

1.9.2023

Folk og kompetanse

Vellykket fagdag på Kalberg: – Viktig for rekrutteringen

Fagdagen er blitt et av våre viktigste utstillingsvindu mot ungdommen - fremtidens anleggsarbeider. Fredag samlet vi elever og lærere på anleggsfag på Kalberg.

1.9.2023

Eiendom og investeringer

K. Volden Transport på Fitjar blir en del av Stangeland Gruppen

Stangeland Gruppen blir medeier i K. Volden Transport og styrker satsningen i Sunnhordaland.

29.6.2023

Bærekraft og miljø

Ett år med egne Ytre Miljø-folk: – Viktig at vi er i forkant

Våren 2022 ansatte Stangeland egne fagpersoner innen ytre miljø (YM), som en del av vår satsing på bærekraftig drift. YM-koordinator Kristine Helle Forsaa mener det er naturlig at det går i den retningen.

3.3.2023

Bærekraft og miljø

Stangelandmodellen: Slik setter vi bærekraft ut i praksis

Vi har alltid vært opptatt av å gjøre god nytte av masser i Stangeland. Fremover ønsker vi enda sterkere fokus på en bærekraftig og økonomisk god utnyttelse av massene vi håndterer.