Anleggstjenester

Stangeland Maskin tilbyr en rekke anleggstjenester. Vi har bred erfaring innen grunnarbeid, vann- og avløp, rivning, gjenvinning og jordrensing. Anleggsgartnerne våre avslutter ofte med et flott utendørsanlegg.

Hovedoppgavene våre er tradisjonelle grunnarbeider for bolig- og næringsbygg, samt bygging av infrastruktur. Vi har solid kompetanse og ressurser innen boring og sprenging kombinert med store masseflyttinger.

Bolig- og industriområder

Bolig- og industriområder

+

Bolig- og industriområder

Bolig- og industriområder

+

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

+

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

+

Masseflytting

Masseflytting

+

Masseflytting

Masseflytting

+

Veg- og infrastruktur

Veg- og infrastruktur

+

Veg- og infrastruktur

Veg- og infrastruktur

+

Kontaktperson

Jan Erik Ånestad

Jan Erik Ånestad

Anleggssjef

95197018

jan.erik.aanestad@tsmaskin.no

Referanser

Tellenes Vindpark

Her er det bygget 40 kilometer med ny veg, 40 km kabelgrøfter for høyspent, oppstillingsplasser, servicebygg og trafostasjon. Parken har en kapasitet på 160 megawatt og med sine 50 turbiner er det Norges største.

Sømmevågen

Vi opparbeidet en ny biotop i sjø for flytting av den truede arten Dvergålegress.

Midtfjellet Vindpark

På Midtfjellet i Fitjar kommune på Stord har Reinertsen AS bygd en vindkraftpark med 44 møller. Møllene produserer 300GWh, nok energi til å dekke behovet til 17.500 husstander.

Jåttåvågen Holdeplass

Første etappe på dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger var Jåttåvågen holdeplass.

Ganddal godsterminal

Ganddal Godsterminal var første fase i utbygging av jernbane i vårt distrikt i nyere tid. Før dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger kunne realiseres måtte godstrafikken flyttes fra Stavanger.

Fylkesveg 44 - Skjæringen

Opparbeidelse av ny 400 m lang firefeltvei gjennom Skjæringen der to av feltene er forbeholdt kollektivtrafikk.

Flyplassen

Avinor, tidligere Luftfartsverket, har gjennom hele vår historie siden 1959 vært en stor og viktig oppdragsgiver.

Dobbeltsporet

Dobbeltsporet fra Sandnes til Stavanger er 14,5 kilometer langt, og vi har vært hovedentreprenør i 3 av 4 etapper.

Nyheter

21.4.2022

Anleggstjenester

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

27.1.2022

Anleggstjenester

Veg- og infrastruktur

Sandnes blir en flottere by

Folk flest i Sandnes kjenner Storåna, siden den er åpen og går gjennom Sandvedparken. Langt færre har det samme forholdet til Stangelandsåna. En av dem som likevel kjenner den, er Per Gunnar Skårland. Han er prosjektleder for Stangelands oppdrag som du møter når du ankommer byen sørfra.

22.10.2021

Anleggstjenester

Kontrakt til TT anlegg, skal være med på bygging av E39

TT Anlegg, den største maskinentreprenøren på Sørlandet, blir en del av storprosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest. Selskapet har inngått en kontrakt med Stangeland verdt 200 millioner kroner.