21.4.2022

Anleggstjenester

,

21.4.2022

Anleggstjenester

,

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

Til venstre oppe er grunnarbeider Erling Munthe, som for anledningen har tatt av seg tørrdrakta, og poserer sammen med sommerhjelp Tommy Skår, maskinførerlærling Christoffer Nordbø og Sigurd Steen fra Sweco.

– For at elvemuslingen skal kunne formere seg, trenger den tilgang til ørret som lever i Hetlandsvatnet, sier Sigurd S. Steen i Sweco. Han er spesialist innen vassdragsteknikk, og bistår Fister Smolt med miljøtiltak i Fisteråna.

Til muslingene er 10–11 måneder gamle, lever de som en larve på gjellene til ørreten. Deretter graver de seg ned i bunnen av vatnet, hvor de først etter 5–8 år kommer til syne i grusen. Her lever de til de er inntil 150 år gamle. Det betyr at en eneste musling renser over 2,7 millioner liter vann i løpet av levetiden.

Slik ser en elvemusling ut. Foto: Sigurd S. Steen / Sweco

Det som er installert er et arrangement for minstevannføring i bekken, dette sikrer at det renner rett mengde vann i åna og muliggjør at ørreten kan vandre fritt mellom åna og vannet via fisketrappen som er installert. Det er også tilrettelagt med riktig fall i åna de første 180 m fra utløpet av Hetlandsvatnet og lagt ut substrat som egner seg for elvemusling.

Stein for stein er sirlig lagt tilbake i åna for å gi ørreten de beste vandreforhold, samt best mulig levevilkår for elvemuslingene.

Arrangementet gjør det lettere å drifte i henhold til konsesjonsvilkårene.

Sweco har sammen med fagfolk fra Stangeland Maskin gjort fortløpende vurderinger av den 180 meter lange strekningen, slik at strømningene i vannet gir optimale forhold for mangfoldet i åna.

Øyvind Nybø er Stangelands formann på oppdraget. Han forteller at prosjektet har vært spennende, men utfordrende.

Erling Munthe har tilbragt mye av arbeidsdagene i vannet, og Øyvind Nybø skryter av den dyktige grunnarbeideren.

– Vi har fått tegninger med høyder hvor rørene skal legges, og Erling Munthe har arbeidet mye i vannet. Han har gått i vannet med stikningsstaven og følt seg frem til grunnforholdene, skryter Øyvind av kollegaen sin.

Både han og de andre som har jobbet med prosjektet har store forventninger til resultatet av arbeidet i åna. Jo bedre forhold for ørreten, desto flere muslinger og bedre vannkvalitet.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

8.8.2022

Anleggsgartner

Egen produksjon i hjertet av Stavanger

VID Stavanger samler utdanningstilbudene sine i Rogaland i et nytt undervisningsbygg på Kampen i Stavanger.

Stangeland Maskin har produsert blomsterkasser, benker og bidratt til et moderne utemiljø i det grønne parkområdet.

27.6.2022

Bærekraft og miljø

Transport

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

24.6.2022

Folk og kompetanse

Lærlinguke 2022

Rekord mange lærlinger har hatt oppstart denne uka.

27 nye lærlinger hadde sin første arbeidsdag mandag 20. juni. Første dagen ble brukt på hovedkontoret på Soma.

15.6.2022

Folk og kompetanse

Bærekraft og miljø

Fikk en ny sjanse i Stangeland, nå ser han lyst på fremtiden

Han kjempet seg tilbake til et verdig liv, langt fra kriminalitet og utenforskap. Skjebnen har tatt en ny vending etter mange vonde år. I dag er Ørjan glad for at han fikk en ny sjanse i Stangeland Maskin.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Jobb og utdanning hånd i hånd

Andreas (31)) og Tor Harald (37) var henholdsvis 16 og 17 år da de hadde sin første arbeidsdag i Stangeland. Så unge som de var, hadde de ikke hatt mye tid til skolegang. Det tar begge igjen så det holder, Andreas med en master i økonomi og ledelse og Tor Harald med fagbrev, det siste i brønnboring.