21.4.2022

Anleggstjenester

,

21.4.2022

Anleggstjenester

,

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

Til venstre oppe er grunnarbeider Erling Munthe, som for anledningen har tatt av seg tørrdrakta, og poserer sammen med sommerhjelp Tommy Skår, maskinførerlærling Christoffer Nordbø og Sigurd Steen fra Sweco.

– For at elvemuslingen skal kunne formere seg, trenger den tilgang til ørret som lever i Hetlandsvatnet, sier Sigurd S. Steen i Sweco. Han er spesialist innen vassdragsteknikk, og bistår Fister Smolt med miljøtiltak i Fisteråna.

Til muslingene er 10–11 måneder gamle, lever de som en larve på gjellene til ørreten. Deretter graver de seg ned i bunnen av vatnet, hvor de først etter 5–8 år kommer til syne i grusen. Her lever de til de er inntil 150 år gamle. Det betyr at en eneste musling renser over 2,7 millioner liter vann i løpet av levetiden.

Slik ser en elvemusling ut. Foto: Sigurd S. Steen / Sweco

Det som er installert er et arrangement for minstevannføring i bekken, dette sikrer at det renner rett mengde vann i åna og muliggjør at ørreten kan vandre fritt mellom åna og vannet via fisketrappen som er installert. Det er også tilrettelagt med riktig fall i åna de første 180 m fra utløpet av Hetlandsvatnet og lagt ut substrat som egner seg for elvemusling.

Stein for stein er sirlig lagt tilbake i åna for å gi ørreten de beste vandreforhold, samt best mulig levevilkår for elvemuslingene.

Arrangementet gjør det lettere å drifte i henhold til konsesjonsvilkårene.

Sweco har sammen med fagfolk fra Stangeland Maskin gjort fortløpende vurderinger av den 180 meter lange strekningen, slik at strømningene i vannet gir optimale forhold for mangfoldet i åna.

Øyvind Nybø er Stangelands formann på oppdraget. Han forteller at prosjektet har vært spennende, men utfordrende.

Erling Munthe har tilbragt mye av arbeidsdagene i vannet, og Øyvind Nybø skryter av den dyktige grunnarbeideren.

– Vi har fått tegninger med høyder hvor rørene skal legges, og Erling Munthe har arbeidet mye i vannet. Han har gått i vannet med stikningsstaven og følt seg frem til grunnforholdene, skryter Øyvind av kollegaen sin.

Både han og de andre som har jobbet med prosjektet har store forventninger til resultatet av arbeidet i åna. Jo bedre forhold for ørreten, desto flere muslinger og bedre vannkvalitet.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

16.9.2023

Ryfylke

Samfunnsansvar

Åpnet dørene for strandbuen: – Fantastisk kjekt

Lørdag 16. september inviterte Stangeland Maskin Ryfylke til åpen dag i Ryfylkevegen på Tau. Arrangementet ble en stor suksess.

1.9.2023

Folk og kompetanse

Vellykket fagdag på Kalberg: – Viktig for rekrutteringen

Fagdagen er blitt et av våre viktigste utstillingsvindu mot ungdommen - fremtidens anleggsarbeider. Fredag samlet vi elever og lærere på anleggsfag på Kalberg.

1.9.2023

Eiendom og investeringer

K. Volden Transport på Fitjar blir en del av Stangeland Gruppen

Stangeland Gruppen blir medeier i K. Volden Transport og styrker satsningen i Sunnhordaland.

29.6.2023

Bærekraft og miljø

Ett år med egne Ytre Miljø-folk: – Viktig at vi er i forkant

Våren 2022 ansatte Stangeland egne fagpersoner innen ytre miljø (YM), som en del av vår satsing på bærekraftig drift. YM-koordinator Kristine Helle Forsaa mener det er naturlig at det går i den retningen.

3.3.2023

Bærekraft og miljø

Stangelandmodellen: Slik setter vi bærekraft ut i praksis

Vi har alltid vært opptatt av å gjøre god nytte av masser i Stangeland. Fremover ønsker vi enda sterkere fokus på en bærekraftig og økonomisk god utnyttelse av massene vi håndterer.