21.4.2022

Anleggstjenester

,

21.4.2022

Anleggstjenester

,

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

Til venstre oppe er grunnarbeider Erling Munthe, som for anledningen har tatt av seg tørrdrakta, og poserer sammen med sommerhjelp Tommy Skår, maskinførerlærling Christoffer Nordbø og Sigurd Steen fra Sweco.

– For at elvemuslingen skal kunne formere seg, trenger den tilgang til ørret som lever i Hetlandsvatnet, sier Sigurd S. Steen i Sweco. Han er spesialist innen vassdragsteknikk, og bistår Fister Smolt med miljøtiltak i Fisteråna.

Til muslingene er 10–11 måneder gamle, lever de som en larve på gjellene til ørreten. Deretter graver de seg ned i bunnen av vatnet, hvor de først etter 5–8 år kommer til syne i grusen. Her lever de til de er inntil 150 år gamle. Det betyr at en eneste musling renser over 2,7 millioner liter vann i løpet av levetiden.

Slik ser en elvemusling ut. Foto: Sigurd S. Steen / Sweco

Det som er installert er et arrangement for minstevannføring i bekken, dette sikrer at det renner rett mengde vann i åna og muliggjør at ørreten kan vandre fritt mellom åna og vannet via fisketrappen som er installert. Det er også tilrettelagt med riktig fall i åna de første 180 m fra utløpet av Hetlandsvatnet og lagt ut substrat som egner seg for elvemusling.

Stein for stein er sirlig lagt tilbake i åna for å gi ørreten de beste vandreforhold, samt best mulig levevilkår for elvemuslingene.

Arrangementet gjør det lettere å drifte i henhold til konsesjonsvilkårene.

Sweco har sammen med fagfolk fra Stangeland Maskin gjort fortløpende vurderinger av den 180 meter lange strekningen, slik at strømningene i vannet gir optimale forhold for mangfoldet i åna.

Øyvind Nybø er Stangelands formann på oppdraget. Han forteller at prosjektet har vært spennende, men utfordrende.

Erling Munthe har tilbragt mye av arbeidsdagene i vannet, og Øyvind Nybø skryter av den dyktige grunnarbeideren.

– Vi har fått tegninger med høyder hvor rørene skal legges, og Erling Munthe har arbeidet mye i vannet. Han har gått i vannet med stikningsstaven og følt seg frem til grunnforholdene, skryter Øyvind av kollegaen sin.

Både han og de andre som har jobbet med prosjektet har store forventninger til resultatet av arbeidet i åna. Jo bedre forhold for ørreten, desto flere muslinger og bedre vannkvalitet.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

3.3.2023

Bærekraft og miljø

Stangelandmodellen: Slik setter vi bærekraft ut i praksis

Vi har alltid vært opptatt av å gjøre god nytte av masser i Stangeland. Fremover ønsker vi enda sterkere fokus på en bærekraftig og økonomisk god utnyttelse av massene vi håndterer.

10.1.2023

Gina og Marius lever drømmen som lærlinger

De er 18 og 19 år gamle, og ikke redde for å ta i et tak. Gina og Marius er to av de 48 lærlingene i Stangeland Maskin. Sammen med lærlinger i de andre selskapene i Stangeland Gruppen representerer de fremtiden i bransjen.

4.1.2023

Bærekraft og miljø

God planlegging gir mer effektiv transport og mindre utslipp

Et nytt og unikt system for transportplanlegging i Stangeland gir store besparelser. Færre kjørte kilometer, lavere belastning på veier og kjøretøy og ikke minst redusert utslipp gjør både miljø og økonomi til vinnere.

17.11.2022

Samfunnsansvar

Årets julegave til Fra offer til kriger

Hvert år deler Stangeland ut en julegave til lag, foreninger eller organisasjoner som gjør noe godt for andre – for samfunnet rundt seg. I år går julegaven til Fra offer til kriger.

10.10.2022

Bærekraft og miljø

Nytt og viktig steg på vei mot målet om å bli selvforsynt med energi

Stangeland investerer nærmere åtte millioner kroner i solcelleanlegg til anlegget på Soma. På sikt er målet å bli selvforsynt på energi.