21.4.2022

Anleggstjenester

,

21.4.2022

Anleggstjenester

,

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

Til venstre oppe er grunnarbeider Erling Munthe, som for anledningen har tatt av seg tørrdrakta, og poserer sammen med sommerhjelp Tommy Skår, maskinførerlærling Christoffer Nordbø og Sigurd Steen fra Sweco.

– For at elvemuslingen skal kunne formere seg, trenger den tilgang til ørret som lever i Hetlandsvatnet, sier Sigurd S. Steen i Sweco. Han er spesialist innen vassdragsteknikk, og bistår Fister Smolt med miljøtiltak i Fisteråna.

Til muslingene er 10–11 måneder gamle, lever de som en larve på gjellene til ørreten. Deretter graver de seg ned i bunnen av vatnet, hvor de først etter 5–8 år kommer til syne i grusen. Her lever de til de er inntil 150 år gamle. Det betyr at en eneste musling renser over 2,7 millioner liter vann i løpet av levetiden.

Slik ser en elvemusling ut. Foto: Sigurd S. Steen / Sweco

Det som er installert er et arrangement for minstevannføring i bekken, dette sikrer at det renner rett mengde vann i åna og muliggjør at ørreten kan vandre fritt mellom åna og vannet via fisketrappen som er installert. Det er også tilrettelagt med riktig fall i åna de første 180 m fra utløpet av Hetlandsvatnet og lagt ut substrat som egner seg for elvemusling.

Stein for stein er sirlig lagt tilbake i åna for å gi ørreten de beste vandreforhold, samt best mulig levevilkår for elvemuslingene.

Arrangementet gjør det lettere å drifte i henhold til konsesjonsvilkårene.

Sweco har sammen med fagfolk fra Stangeland Maskin gjort fortløpende vurderinger av den 180 meter lange strekningen, slik at strømningene i vannet gir optimale forhold for mangfoldet i åna.

Øyvind Nybø er Stangelands formann på oppdraget. Han forteller at prosjektet har vært spennende, men utfordrende.

Erling Munthe har tilbragt mye av arbeidsdagene i vannet, og Øyvind Nybø skryter av den dyktige grunnarbeideren.

– Vi har fått tegninger med høyder hvor rørene skal legges, og Erling Munthe har arbeidet mye i vannet. Han har gått i vannet med stikningsstaven og følt seg frem til grunnforholdene, skryter Øyvind av kollegaen sin.

Både han og de andre som har jobbet med prosjektet har store forventninger til resultatet av arbeidet i åna. Jo bedre forhold for ørreten, desto flere muslinger og bedre vannkvalitet.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

29.5.2024

Anleggstjenester

Masseflytting

Bærekraft og miljø

Vi har vunnet tidenes største kontrakt i Rogfast!

Vi har vunnet tidenes største kontrakt i Rogfast! Akkurat så glade er vi etter å ha vunnet det største prosjektet noen gang i Stangeland Maskins historie; den midtre delen av prestisjeprosjektet Rogfast, verdens lengste undersjøiske tunnel.

16.2.2024

Sponsorat

Forlenger samarbeidet med Sandnes IL Alpint

Sandnes IL Alpint står bak et av årets høydepunkt for oss i Stangeland, nemlig Stangelands skidag. Da er det ekstra kjekt å kunne fornye sponsoravtalen.

7.2.2024

Anleggsmaskiner og utstyr

Få har hatt så mange maskiner som Kenneth og John. Onsdag fikk de utlevert hver sin Cat 352 NG

Det er ikke hver dag det ruller ut nærmere 120 tonn med gravemaskin fra Soma. Det er heller ikke hver dag det deles ut nye maskiner til så erfarne maskinførere som Kenneth Tjora og John Stokkeland.

19.1.2024

Anleggsgartner

Bærekraft og miljø

Folk og kompetanse

Arboristen er vårt ess i ermet i møte med trær på prosjektene våre

Setter du Stangeland sine arborister på saken, være seg i hagen hjemme eller på et større prosjekt, kan du være sikker på at trærne får den beste behandlingen tilgjengelig. Det er kanskje ikke så rart at vi satser på arboristene våre.

15.1.2024

Stikning og trykktesting

Teknologi og innovasjon

Skanner havbunnen for å sikre ryddig og effektiv sjøfylling

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når Rogfast-masser skal legges på sjøen. Stikningsavdelingen har tatt i bruk sofistikert sonarteknologi for å gjøre fyllingen så ryddig og effektiv som mulig.