Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

21.4.2022

Anleggstjenester

,

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

21.4.2022

Anleggstjenester

,

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

Til venstre oppe er grunnarbeider Erling Munthe, som for anledningen har tatt av seg tørrdrakta, og poserer sammen med sommerhjelp Tommy Skår, maskinførerlærling Christoffer Nordbø og Sigurd Steen fra Sweco.

– For at elvemuslingen skal kunne formere seg, trenger den tilgang til ørret som lever i Hetlandsvatnet, sier Sigurd S. Steen i Sweco. Han er spesialist innen vassdragsteknikk, og bistår Fister Smolt med miljøtiltak i Fisteråna.

Til muslingene er 10–11 måneder gamle, lever de som en larve på gjellene til ørreten. Deretter graver de seg ned i bunnen av vatnet, hvor de først etter 5–8 år kommer til syne i grusen. Her lever de til de er inntil 150 år gamle. Det betyr at en eneste musling renser over 2,7 millioner liter vann i løpet av levetiden.

Slik ser en elvemusling ut. Foto: Sigurd S. Steen / Sweco

Det som er installert er et arrangement for minstevannføring i bekken, dette sikrer at det renner rett mengde vann i åna og muliggjør at ørreten kan vandre fritt mellom åna og vannet via fisketrappen som er installert. Det er også tilrettelagt med riktig fall i åna de første 180 m fra utløpet av Hetlandsvatnet og lagt ut substrat som egner seg for elvemusling.

Stein for stein er sirlig lagt tilbake i åna for å gi ørreten de beste vandreforhold, samt best mulig levevilkår for elvemuslingene.

Arrangementet gjør det lettere å drifte i henhold til konsesjonsvilkårene.

Sweco har sammen med fagfolk fra Stangeland Maskin gjort fortløpende vurderinger av den 180 meter lange strekningen, slik at strømningene i vannet gir optimale forhold for mangfoldet i åna.

Øyvind Nybø er Stangelands formann på oppdraget. Han forteller at prosjektet har vært spennende, men utfordrende.

Erling Munthe har tilbragt mye av arbeidsdagene i vannet, og Øyvind Nybø skryter av den dyktige grunnarbeideren.

– Vi har fått tegninger med høyder hvor rørene skal legges, og Erling Munthe har arbeidet mye i vannet. Han har gått i vannet med stikningsstaven og følt seg frem til grunnforholdene, skryter Øyvind av kollegaen sin.

Både han og de andre som har jobbet med prosjektet har store forventninger til resultatet av arbeidet i åna. Jo bedre forhold for ørreten, desto flere muslinger og bedre vannkvalitet.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

20.5.2022

Eiendom og investeringer

Markeringa av første spadetak av påbygg

Startskuddet er gått! Nå starter arbeidet med å bygge 39 nye kontoret, 7 møterom, garderober og sykkelparkering. Tommy Stangeland gleder seg kanskje aller mest til drivhus og grønt utemiljø på taket.

– I hagen skal folk kunne møtes for å være kreative sammen, eller rett og slett bare ta en pause helt alene, sier han.

16.5.2022

Sponsorat

Eiendom og investeringer

Full fart i Sokndal, blir fartsfolkets nye drømmebane

I kupert terreng, gjennom 14 svinger og med en høydeforskjell på 23 meter, har fartsentusiaster over hele landet fått en ny lekeplass. En teknisk krevende bane, hvor det likevel er mulig å kjøre med høy hastighet, forteller Knut Christensen ved Motorcenter Norway i Sokndal.

10.5.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap og god planlegging gir arbeidsro og kvalitet

Mekanikerne som kjørerservicevogn har hvert sitt spesialfelt, forteller koordinator Sven Egil Vølstad. Laget består av 10 medarbeidere, alle med hver sin unike kunnskap.

21.4.2022

Anleggstjenester

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

14.4.2022

Folk og kompetanse

For Rebekka er vegetarmat førstevalget

Å spise smart bidrar til bedre helse. Rebekka Nesse foretrekker vegetar, enten hun er hjemme, jobber overtid eller er ute med venner. 25-åringen synes det er positivt at Stangeland er opptatt av de ansattes helse. Alle kan gjøre litt mer for å komme i bedre form og forebygge skade og sykdom, mener hun.