Referanser

Velg en kategori

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Damplastring

Energi og kraftanlegg

Rehabilitering dammer Lyngsvatn

Oppdraget innebærer forsterking og rehabilitering av hoveddam, sekunderdam og dam Håheller.

Anleggsgartner

Offentlige uterom og parker

Havneparken byggetrinn A

For byggherre Sandnes kommune har vi opparbeidet store deler av havneområdet. Det er anleggsgartneravdelingen som har stått for hele leveransen i prosjektet Sandnes havnepark

Vindpark

Anleggstjenester

Tellenes Vindpark

Her er det bygget 40 kilometer med ny veg, 40 km kabelgrøfter for høyspent, oppstillingsplasser, servicebygg og trafostasjon. Parken har en kapasitet på 160 megawatt og med sine 50 turbiner er det Norges største.

Anleggstjenester

Sømmevågen

Vi opparbeidet en ny biotop i sjø for flytting av den truede arten Dvergålegress.

Kai og havneanlegg

Boring og sprengning

Risavika havn

Utbyggingen av havneområdet i Risavika ble et av de viktigste utbyggingsområdene i distriktet etter nedleggingen av Shell Raffeneriet.

Vindpark

Anleggstjenester

Midtfjellet Vindpark

På Midtfjellet i Fitjar kommune på Stord har Reinertsen AS bygd en vindkraftpark med 44 møller. Møllene produserer 300GWh, nok energi til å dekke behovet til 17.500 husstander.

Jernbane

Anleggstjenester

Jåttåvågen Holdeplass

Første etappe på dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger var Jåttåvågen holdeplass.

Jernbane

Anleggstjenester

Masseflytting

Utleie og transporttjenester

Ganddal godsterminal

Ganddal Godsterminal var første fase i utbygging av jernbane i vårt distrikt i nyere tid. Før dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger kunne realiseres måtte godstrafikken flyttes fra Stavanger.

Anleggstjenester

Veg- og infrastruktur

Anleggsgartner

Fylkesveg 44 - Skjæringen

Opparbeidelse av ny 400 m lang firefeltvei gjennom Skjæringen der to av feltene er forbeholdt kollektivtrafikk.

Flyplass

Veg- og infrastruktur

Anleggstjenester

Flyplassen

Avinor, tidligere Luftfartsverket, har gjennom hele vår historie siden 1959 vært en stor og viktig oppdragsgiver.

Anleggstjenester

Veg- og infrastruktur

Jernbane

Dobbeltsporet

Dobbeltsporet fra Sandnes til Stavanger er 14,5 kilometer langt, og vi har vært hovedentreprenør i 3 av 4 etapper.