Stangeland Magasinet

TS-nytt ble startet som et internt flygeblad i februar 1981 av Leif Emil Egeland. Han var redaktør helt fram til 2015. Nå har vi et opplag på 4800. TS-nytt ble i 2019 lansert i ny drakt og definert som et konsernmagasin, og inkluderer Stangeland Maskin, Crane Norway Group, Kolnes Maskin,  Birkeland, Jærpukk, Rogaland Gjenvinning, Stangeland Miljø og AS Betong. Magasinet har et opplag på 4900, og blir distribuert til ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre som er interessert i å følge konsernet på sin reis.


Stangeland Magasinet - 126

Sjekk ut vårt nyeste magasin

Tillit og troverdighet er bærebjelken, sier konsernsjef Olav Stangeland. Tommy Stangeland mener at mulighetene ligger foran oss, og Trond Helge Skretting i Crane Norway opplever et sjeldent høyt aktivitetsnivå. Velkommen inn til Stangeland Gruppen, og gled deg over nytt magasin i møte med mange dyktige folk. God lesning.

Stangeland Magasinet - 126

Stangeland Magasinet - 125

Stangeland Magasinet - 124

Stangeland Magasinet - 123

Stangeland Magasinet - 122

Stangeland Magasinet - 121

Stangeland Magasinet - 120

Stangeland Magasinet - 119

Stangeland Magasinet - 118

Stangeland Magasinet - 117

Stangeland Magasinet - 116

Stangeland Magasinet - 115

Stangeland Magasinet - 114

Stangeland Magasinet - 113

Stangeland Magasinet - 112

Stangeland Magasinet - 111

Stangeland Magasinet - 110

Stangeland Magasinet - 109

Stangeland Magasinet - 108

Stangeland Magasinet - 107

Stangeland Magasinet - 106

Stangeland Magasinet - 105

Stangeland Magasinet - 104

Stangeland Magasinet - 103

Stangeland Magasinet - 102

Stangeland Magasinet - 101

Stangeland Magasinet - 100

Stangeland Magasinet - 99

Stangeland Magasinet - 98

Stangeland Magasinet - 96

Stangeland Magasinet - 92

Stangeland Magasinet - 91

Stangeland Magasinet - 90

Stangeland Magasinet - 89

Stangeland Magasinet - 88

Stangeland Magasinet - 87

Stangeland Magasinet - 86

Stangeland Magasinet - 85

Stangeland Magasinet - 84

Stangeland Magasinet - 83

Stangeland Magasinet - 81

Stangeland Magasinet - 80