Stangeland Magasinet

TS-nytt ble startet som et internt flygeblad i februar 1981 av Leif Emil Egeland. Han var redaktør helt fram til 2015.  

TS-nytt ble i 2019 lansert i ny drakt og definert som et konsernmagasin, og inkluderer Stangeland Maskin, Crane Norway Group, Kolnes Maskin,  Birkeland, Jærpukk, Rogaland Gjenvinning, Stangeland Miljø og AS Betong.

Magasinet har i dag et opplag på 4900 og blir distribuert til ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre som er interessert i å følge konsernet på sin reis.


Stangeland Magasinet - 127

Sjekk ut vårt nyeste magasin

Tillit og troverdighet er bærebjelken, sier konsernsjef Olav Stangeland. Tommy Stangeland mener at mulighetene ligger foran oss, og Trond Helge Skretting i Crane Norway opplever et sjeldent høyt aktivitetsnivå. Velkommen inn til Stangeland Gruppen, og gled deg over nytt magasin i møte med mange dyktige folk. God lesning.

Stangeland Magasinet - 127

Stangeland Magasinet - 126

Stangeland Magasinet - 125

Stangeland Magasinet - 124

Stangeland Magasinet - 123

Stangeland Magasinet - 122

Stangeland Magasinet - 121

Stangeland Magasinet - 120

Stangeland Magasinet - 119

Stangeland Magasinet - 118

Stangeland Magasinet - 117

Stangeland Magasinet - 116

Stangeland Magasinet - 115

Stangeland Magasinet - 114

Stangeland Magasinet - 113

Stangeland Magasinet - 112

Stangeland Magasinet - 111

Stangeland Magasinet - 110

Stangeland Magasinet - 109

Stangeland Magasinet - 108

Stangeland Magasinet - 107

Stangeland Magasinet - 106

Stangeland Magasinet - 105

Stangeland Magasinet - 104

Stangeland Magasinet - 103

Stangeland Magasinet - 102

Stangeland Magasinet - 101

Stangeland Magasinet - 100

Stangeland Magasinet - 99

Stangeland Magasinet - 98

Stangeland Magasinet - 96

Stangeland Magasinet - 92

Stangeland Magasinet - 91

Stangeland Magasinet - 90

Stangeland Magasinet - 89

Stangeland Magasinet - 88

Stangeland Magasinet - 87

Stangeland Magasinet - 86

Stangeland Magasinet - 85

Stangeland Magasinet - 84

Stangeland Magasinet - 83

Stangeland Magasinet - 81

Stangeland Magasinet - 80