Miljøsanering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.

Om riving og miljøsanering

Vår virksomhet innen rivning og gjenvinning handler i stor grad om bygg i sentrumsområder. Det er arbeid som krever god planlegging som som ivaretar omgivelsene på en skånsom måte.

Vår virksomhet innen rivning og gjenvinning handler i stor grad om bygg i sentrumsområder. Det er arbeid som krever god planlegging som som ivaretar omgivelsene på en skånsom måte.

Vi utfører alt innen riving, og har erfaring med å rive store næring- og driftsbygninger, eneboliger, kulverter og andre konstruksjoner. Vi har kompetanse innen prosjekteringsledelse og planlegging, miljøkartlegging med rapport, søknader og nabovarsling, HMS og kontrollplaner, asbest-sanering og rigg- og driftsplaner.

Om Stangeland miljø

Spesialister på håndtering og deponering av forurensende masser

Stangeland Miljø AS er en del av Stangeland Gruppen. Vi er spesialister på å løse utfordringer knyttet til forurensede masser fra rivingsprosjekter, utbyggingsprosjekter og områder hvor masse må skiftes ut eller renses. Stangeland Miljø AS er et datterselskap til Stangeland Gruppen AS.

Vi holder til på Sola i Rogaland. Våre fremste fortrinn er lang erfaring og solid kompetanse innen riving, sanering, effektiv og trygg fjerning av masser, logistikk og deponering. Vi tar oss av alle sider ved analyse, håndtering, transport og deponering av forurensede masser.

Vi håndterer alle klasser forurenset masse og sørger for sikker og miljøvennlig transport til deponi. Stangeland Miljø er gjennom Stangeland Gruppen medeier i, og samarbeidspartner med, et av Norges største massedeponier, Svaaheia Avfall i Egersund i Rogaland. Svaaheia Avfall kan med dagens mottaksmengder brukes til avfallsdeponering i 100 år framover.

Tagline

Analyse

Stangeland Miljø kan bistå med prøvetaking og analyser av masser for å fastslå forurensingsgrad. Vi er bindeledd mellom byggherre og konsulentselskap, og vi samarbeider med deponeringsanlegget Svaaheia Avfall for vurdering av mottaksmulighet for massen.

Tagline

Lasting

Gjennom vårt samarbeid med Stangeland Maskin har vi tilgang til moderne og miljøvennlig spesialutstyr for skånsom, trygg og effektiv fjerning av masser. Eksempler på dette er utlasting av søppelfylling på Auglendsmyra 11. Her har vi redeponert ca 20 000 tonn med gammel søppel som er frakta med lastebil ned til Svaaheia Avfall.

Tagline

Transport

Vår omfattende bilpark gir god mulighet for optimalisering av transporten slik at kostnader og miljøfotavtrykk holdes nede. Vi samarbeider også med fraktselskaper som kan flytte masser sjøveien til mottaket i Svaaheia. Stangeland Miljø tar hånd om hele transportoppgaven, det sparer tid og penger for kundene. Vi har pr i dag 80 lastebiler som kan settes inn i produksjon til å løse disse oppgavene, samt gode avtaler på båttransport for transport på sjø.

Tagline

Deponering

Svaaheia Avfall i Egersund i Rogaland er vårt deponeringsanlegg. Det er
på ca 300 daa og klassifisert som deponi kategori 2, noe som vil si at• For deponier gjelder avfallsforskriften paragraf 9. Hvor Svaaheia Avfall er et kategori 2 deponi for ordinært avfall (kategori 1 = farlig avfall og kategori 3 = inert avfall). Dvs. at Svaaheia Avfall kan ta inn alle klasser så lenge de tilfredsstiller krav som står i avfallsforskriften for et kategori 2 deponi.I dag mottar anlegget rundt 180 000 tonn forurenset masse i året.

Tagline

Forurensende masser

Forurensede masser er masser som inneholder forurensninger slik at de ikke kan klassifiseres som rene, men som ligger under grensen for farlig avfall. Fordi forurensningsgrad og -mengde innvirker på disponeringsmulighetene, må forurensning dokumenteres før leveranse. Dersom avfallet skal deponeres, er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. avfallsforskriften kap. 9.

Kontaktperson riving og miljøsanering

Jørgen Evjen

Prosjektleder rivning

988 00 819

jorgen.evjen@tsmaskin.no

Kontaktperson Stangeland miljø

Glenn Time

Daglig leder

975 52 843

glenn.time@stangelandmiljo.no