Mobilknusing

Stangeland Maskin utfører mobilknusing i hele Sør-Norge til konkurransedyktige priser.
Produksjon til eget bruk ligger på cirka 600 000 tonn grus og pukk årlig. Årlig produksjon til andre er på cirka 300 000 tonn.

Vi har et bredt spekter av utstyr til produksjon av spesial fragmenter, og kan mobilisere på kort varsel.

Asfalt/betongknusing

Asfalt/betongknusing

+

Asfalt/betongknusing

Asfalt/betongknusing

+

Finknusing

Finknusing

+

Finknusing

Finknusing

+

Grovknusing

Grovknusing

+

Grovknusing

Grovknusing

+

Kontaktperson

Stian Byberg

Stian Byberg

Masse- og deponileder

98020463

stian.byberg@tsmaskin.no

Referanser

Fant ingen referanser.

Nyheter

Fant ingen nyheter.