Mobilknusing

Stangeland Maskin utfører mobilknusing i hele Sør-Norge til konkurransedyktige priser.
Produksjon til eget bruk ligger på cirka 600 000 tonn grus og pukk årlig. Årlig produksjon til andre er på cirka 300 000 tonn.

Vi har et bredt spekter av utstyr til produksjon av spesial fragmenter, og kan mobilisere på kort varsel.

Asfalt/betongknusing

Asfalt/betongknusing

+

Asfalt/betongknusing

Asfalt/betongknusing

+

Finknusing

Finknusing

+

Finknusing

Finknusing

+

Grovknusing

Grovknusing

+

Grovknusing

Grovknusing

+

Kontaktperson

Bjørn Helge Bore

Bjørn Helge Bore

Internproduksjonsleder

90595468

bjorn.helge.bore@tsmaskin.no

Referanser

Fant ingen referanser.

Nyheter

29.9.2021

Mobilknusing

Store volum på kort tid i Dirdal

Norsk Stein Dirdal har fått bestilling på spesialstein som skal legges på havets bunn. Stangeland er leid inn med stor grovknuser og spesial trommel-sorteringsverk for anledningen.

19.8.2019

Mobilknusing

Norgesrekord i mobilknusing?

Vi hastemobilisert personell og utstyr for å hjelpe Norsk Stein når de i midten på juni fikk stans i knuseverket sitt på Jelsa. I løpet av en periode på 34 dager ble det knust 746.560 tonn stein med vårt mobile knuseverk. Kan dette være en norgesrekord?