Store volum på kort tid i Dirdal

29.9.2021

Mobilknusing

,

Store volum på kort tid i Dirdal

29.9.2021

Mobilknusing

,

Norsk Stein Dirdal har fått bestilling på spesialstein som skal legges på havets bunn. Stangeland er leid inn med stor grovknuser og spesial trommel-sorteringsverk for anledningen.

Ved å plassere den store knuseren foran, kjører vi med stor åpning og knuser ned overstørrelsen slik at mest mulig av sortert produkt blir 5-40 kg. Masse som sorteres ut overstørrelse, gå en ekstra runde i knuseren før den er riktig størrelse.

Langs fylkesveg 45 fra Ålgård mot Sirdal har du garantert lagt merke til bruddet som ligger oppi fjellskråningen i Dirdal. Vegvesenet produserte oljegrus på området fra 1966, og fra 1978 ble offshore-industrien et viktig marked. I den perioden var det Daniel Øvstebø som drev bruddet.

Etter du har passert Oltedal langs fylkesveg 45 fra Ålgård til Sirdal, passerer du Ragsvatnet. Her kan du se bruddet opp i fjellskråningen.

Offshoresteinen i Dirdal er ettertraktet av to hovedgrunner: kvaliteten på steinen og effektiv lasting av båten. Driftssjef Jarle Gilje har bidratt til å utvikle bruddet siden 1987.

– Det er fortsatt offshore-stein som er primærmarkedet vårt, sier driftssjef Jarle Gilje. Siden 1987 har han vært ansatt, først som mekaniker, senere vedlikeholdsleder og nå driftsleder. Han forklarer hvorfor skipene kommer til Dirdal for å hente stein:

– Før hadde skipene en kapasitet på 500–16.000 tonn, mens dagens fartøy tar gjerne 40.000 tonn. I praksis betyr det at anløpene har blitt færre. Når skipene kommer, er de annig til å komme seg av gårde igjen. De er dyre i drift, forklarer han.

Bruddet har en kapasitet på 1 mill. tonn stein i året som selges på eksportmarkedet, primært Tyskland, Danmark og England. Nå har de fått inn en stor ordre på 50.000 tonn spesialstein som skal leveres til Baltic Pipe, naturgassledningen som skal frakte gass mellom Norge og Polen, via Danmark.

Jarle Gilje sammen med kollega Geir Ståle Gilje. De er begge fornøyd med innsatsen til Ole Aleksander Risa og Hans Ueland i "knusegjengen" til Stangeland.

Ole Aleksander laster grovknuseren og transportbåndene fører steinen videre til trommelen. Stein som er for stor, føres i eget depot om å en ekstra runde i knuseren for riktig dimensjon.

Hver stein veier mellom 5 og 40 kg, og Stangeland er en av få aktører med trommel-sorteringsverk som kan produsere denne størrelsen. Det var nettopp egenskapene til verket som trigget investeringen:

– Den bygger på et annet prinsipp enn det tradisjonelle sikter gjør, og tåler mye mer. Trommelen er satt sammen av flere segmenter, og vi har mulighet til å bytte ut segmenter alt etter hva vi ønsker å sortere ut, eksempelvis 5–40 eller 10–60 kg stein. Fordelen med denne trommelen er at vi tar ut den grove steinen på sidebeltet, og kan dermed garantere for overstørrelse i denne sorteringen, det hadde en ikke klart med et vanlig sorteringsverk, sier leder for masse og deponi, Stian Byberg.

Maskinfører Ole Aleksander Risa.

Det er hovedsakelig maskinførerne Hans Ueland og Ole Aleksander Risa som styrer «showet», og produksjonen går unna.

Markene nedenfor dagens brudd har også vært uttak. De ble dyrket opp tidlig på 2000-tallet og er nå landbruksområder.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

20.5.2022

Eiendom og investeringer

Markeringa av første spadetak av påbygg

Startskuddet er gått! Nå starter arbeidet med å bygge 39 nye kontoret, 7 møterom, garderober og sykkelparkering. Tommy Stangeland gleder seg kanskje aller mest til drivhus og grønt utemiljø på taket.

– I hagen skal folk kunne møtes for å være kreative sammen, eller rett og slett bare ta en pause helt alene, sier han.

16.5.2022

Sponsorat

Eiendom og investeringer

Full fart i Sokndal, blir fartsfolkets nye drømmebane

I kupert terreng, gjennom 14 svinger og med en høydeforskjell på 23 meter, har fartsentusiaster over hele landet fått en ny lekeplass. En teknisk krevende bane, hvor det likevel er mulig å kjøre med høy hastighet, forteller Knut Christensen ved Motorcenter Norway i Sokndal.

10.5.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap og god planlegging gir arbeidsro og kvalitet

Mekanikerne som kjørerservicevogn har hvert sitt spesialfelt, forteller koordinator Sven Egil Vølstad. Laget består av 10 medarbeidere, alle med hver sin unike kunnskap.

21.4.2022

Anleggstjenester

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

14.4.2022

Folk og kompetanse

For Rebekka er vegetarmat førstevalget

Å spise smart bidrar til bedre helse. Rebekka Nesse foretrekker vegetar, enten hun er hjemme, jobber overtid eller er ute med venner. 25-åringen synes det er positivt at Stangeland er opptatt av de ansattes helse. Alle kan gjøre litt mer for å komme i bedre form og forebygge skade og sykdom, mener hun.