Anleggstjenester

,

Veg- og infrastruktur

,

Jernbane

,

Dobbeltsporet

Dobbeltsporet fra Sandnes til Stavanger er 14,5 kilometer langt. Stangeland Maskin har vært hovedentreprenør for 3 av de 4 etappene prosjektet ble delt inn i: Jåttåvågen holdeplass, Dobbeltsporet Sandnes-Lurahammaren og Dobbeltsporet Hinna-Stavanger. Prosjektet ble en suksess både når det gjaldt framdrift og i kroner og øre, noe som må tilskrives den nøyaktighetskulturen som både Jernbaneverket Utbygging og Stangeland Maskin framviste. Samarbeidet mellom partene fungerte også svært godt. Hver enkelt arbeidsoperasjon har ikke vært veldig spesiell, men det var en ny erfaring for Stangeland Maskin å jobbe så tett inntil et trafikkert togspor hvor kravet til sikkerthet er helt spesielt. Dobbeltsporet hadde fra dag èn et sterkt fokus på HMS.

Noe av det mest krevende med prosjektet var de nærmere 40 tyngre konstruksjonene, broer, underganger og kulverter langs linjen. Det har også vært gjort tungt pælearbeid, og i Sandnes gjennomførte vi en en tidskritisk bygging av en lang lømur.

Dobbeltsporet Sandnes – Stavanger ble kåret til «Årets anlegg 2009».

Kort sagt

Byggeperiode

2007-2009

Byggherre

Jernbaneverket Utbygging

Område

Rogaland

Oppdragsgiver

Entreprisform

Totalentreprise

Kontraktsum

710 mill.

Masser

Sjøfylling

Veg

VA/Grøfter

Spunt/Sikring

Oppstillingsplasser

Tunnel

Bro

2 stk

Kulvert

Rundkjøring

Sprengning

50.000 m3

Boring

Sømboring

Plastring

Belegg/Kanter

Grøntarbeid

Beplantning

Tjenesteområder

Vannledning, opparbeidelse av tur-/gangsti, sprengning, peling, stålkjernepeling

Dobbeltsporet fra Sandnes til Stavanger er 14,5 kilometer langt.

No items found.

Flere referanser

Damplastring

Energi og kraftanlegg

Rehabilitering dammer Lyngsvatn

Oppdraget innebærer forsterking og rehabilitering av hoveddam, sekunderdam og dam Håheller.

Anleggsgartner

Offentlige uterom og parker

Havneparken byggetrinn A

For byggherre Sandnes kommune har vi opparbeidet store deler av havneområdet. Det er anleggsgartneravdelingen som har stått for hele leveransen i prosjektet Sandnes havnepark

Vindpark

Anleggstjenester

Tellenes Vindpark

Her er det bygget 40 kilometer med ny veg, 40 km kabelgrøfter for høyspent, oppstillingsplasser, servicebygg og trafostasjon. Parken har en kapasitet på 160 megawatt og med sine 50 turbiner er det Norges største.