Anleggsgartner

,

Offentlige uterom og parker

,

Havneparken byggetrinn A

Rett ved Sandnes rådhus ligger Sandnes havnepark. Her har anleggsgartneravdelingen hatt ansvar for hele leveransen som inkluderer grunnarbeid, VA, setting av stein, plante og montere apparater.

Under bakken er det komplekse rørsystem som består av vann- og avløpsrør, høyspentkabler, fjernvarme- og strømkabler. Dette krever høy grad av risikoforståelse og godt planlagt arbeid. Under ser du Lyse sitt kjøletårn. Det er plantet lyng og blåbær på taket og rundt bygningen. For å lede overvann til vann- og avløpssystemet er det bygget en flomveg av elvestein.

Elvestein danner en flomveg som skal lede vann til vann- og avløpssystem

Gressarmeringen gjør at gresset tåler parkering og kjøring, og her vil det være mulig for utrykningskjøretøy å parkere. I bakgrunnen ser du IVAR sitt pumpehus i tegl.

Gressarmering gir ei fin gressmatte som tåler kjøring.

En flott portal leder besøkende fra parkeringsplassen og ut til bryggekanten. Sveinung Nilsen er bas i anlegggartneravdelingen, og med sin 8-tonns Hitachi gravemaskin har han har tatt det meste av arbeidet.

– Prosjektet har hatt en varighet fra juni til oktober 2021. Det har vært spennende og utfordrerne, og jeg liker godt å følge anlegg fra start til slutt, sier han strålende fornøyd.

Anleggsgartner Trond Byberg (t.v) har bidratt i sluttfasenav prosjektet, og bas Sveinung Nilsen (t.h) har vært med fra starten.

Kortreist granittelement 70x100x20 produsert på Hellvik

Kort sagt

Byggeperiode

2021

Byggherre

Sandnes kommune

Område

Sandnes

Oppdragsgiver

Entreprisform

Kontraktsum

5,5 mill

Masser

Sjøfylling

Veg

VA/Grøfter

Spunt/Sikring

Oppstillingsplasser

Tunnel

Bro

Kulvert

Rundkjøring

Sprengning

Boring

Sømboring

Plastring

Belegg/Kanter

Grøntarbeid

Beplantning

Tjenesteområder

Komplett leveranse fra grunnarbeid, setting av stein, montering av apparater, planting, asfaltering og legging av gress.

No items found.

Flere referanser

Damplastring

Energi og kraftanlegg

Rehabilitering dammer Lyngsvatn

Oppdraget innebærer forsterking og rehabilitering av hoveddam, sekunderdam og dam Håheller.

Vindpark

Anleggstjenester

Tellenes Vindpark

Her er det bygget 40 kilometer med ny veg, 40 km kabelgrøfter for høyspent, oppstillingsplasser, servicebygg og trafostasjon. Parken har en kapasitet på 160 megawatt og med sine 50 turbiner er det Norges største.

Anleggstjenester

Sømmevågen

Vi opparbeidet en ny biotop i sjø for flytting av den truede arten Dvergålegress.