Vindpark

,

Anleggstjenester

,

Tellenes Vindpark

Stangeland Maskin er hovedentreprenør på Tellenes Vindpark som ligger i Sokndal og Lund kommune. 15 gravemaskiner, 6-8 borerigger og 8-10 kjøretøy har vært i sving. Vi har sprengt 500 000 kubikkmeter og flyttet 1,2 millioner kubikkmeter med masse. Prosjektet har på det meste sysselsatt 100 personer.

Vår oppdragsgiver er Tellenes Vindpark AS. Novaform har prosjekt- og byggeledelsen. De 50 vindturbinene, som er rundt 100 meter høye, vil kunne produsere 160 megawatt strøm og vindparken blir Norges største vindpark.

Kort sagt

Byggeperiode

2017

Byggherre

Tellenes Vindpark AS

Område

Sokndal og Lund

Oppdragsgiver

Entreprisform

Kontraktsum

Masser

1.200.000 m3

Sjøfylling

Veg

42 km

VA/Grøfter

40 km

Spunt/Sikring

Oppstillingsplasser

50

Tunnel

Bro

Kulvert

Rundkjøring

Sprengning

570.000 m2

Boring

Sømboring

Plastring

Belegg/Kanter

Grøntarbeid

Beplantning

Tjenesteområder

No items found.

Flere referanser

Damplastring

Energi og kraftanlegg

Rehabilitering dammer Lyngsvatn

Oppdraget innebærer forsterking og rehabilitering av hoveddam, sekunderdam og dam Håheller.

Anleggsgartner

Offentlige uterom og parker

Havneparken byggetrinn A

For byggherre Sandnes kommune har vi opparbeidet store deler av havneområdet. Det er anleggsgartneravdelingen som har stått for hele leveransen i prosjektet Sandnes havnepark

Anleggstjenester

Sømmevågen

Vi opparbeidet en ny biotop i sjø for flytting av den truede arten Dvergålegress.