Damplastring

,

Energi og kraftanlegg

,

Rehabilitering dammer Lyngsvatn

Når Dam Lyngsvatn, Lyses største og heleide vannmagasin, skal forsterkes er Stangeland på plass igjen. 30 år etter at vi første gang jobbet i heia i Ryfylke. Det var nemlig Stangeland Maskin som i perioden 1975-1976 bygget dammene til den standarden de har i dag.

Lyngsvatn ligger i Forsand og Hjelmeland kommune. Volumet er på hele 516 millioner kubikk vann, og reguleres mellom 686,4 og 636,4 meter. Vannet er demmet opp av tre steinfyllingsdammer, bestående av hoveddam og en såkalt sekundærdam mot vest, samt dam Håheller i sør. Anlegget dammene forsyner, Lysebotn 2, produserer nok strøm til 75.000 husstander.

Stangeland Maskin har forsterket 1,1 km med dam, og plastret 65.300 kvadratmeter med stein på anlegget.

Hoveddam
Vei Hoveddam

I bunnen av dammen er det bruktsteinstørrelse 7, i midtseksjonen størrelse 8, mens på toppen brukes størrelse 9. I oktober er det sprengt 41 salver og gått med seksti tonn dynamitt. Det er sprengt ut 130.000 m3 fast fjell av totalt cirka 260.000 m3, inkludert bruddet på Håheller.

Steinbrudd Hoveddam
Håheller

Damplastring og det å sortere stein er spesialkompetanse. Du må ha interesse for faget, og øye for detaljer. Steinen må flyte i riktig rekkefølge, og det er viktig å komme i gang med riktig prosesser i riktig tid. Steinen skilles ut i tre ulike størrelser, og skal ha en viss fasong. Fasong og størrelse er viktige faktorer for at den plastra dammen blir sterk nok til å stå imot eventuelle skader ved lekkasje eller overtopping, som det kalles når vannet stiger over demningen.

Plastring Hoveddam
Plastring Sekundærdam

Håheller

Rehabilitering av dammen Lyngsvatn er et av de større dam rehabiliteringsprosjektene Lyse Produksjon gjennomfører. For Stangeland har kontrakten en verdi på 75 millioner, med en varighet på 1,5 år.

Kort sagt

Byggeperiode

2019-2021

Byggherre

Lyse Produksjon AS og Hydro Energi AS

Område

Forsand og Hjelmeland

Oppdragsgiver

Entreprisform

Totalentreprise

Kontraktsum

75 mill

Masser

500.000 m3

Sjøfylling

Veg

VA/Grøfter

Spunt/Sikring

Oppstillingsplasser

Tunnel

Bro

Kulvert

Rundkjøring

Sprengning

300.000 m3

Boring

Sømboring

Plastring

65.300 m3

Belegg/Kanter

Grøntarbeid

Beplantning

Tjenesteområder

Oppdraget innebærer forsterking og rehabilitering av steinfyllingsdammene hoveddam, sekunderdam og dam Håheller.

No items found.

Flere referanser

Anleggsgartner

Offentlige uterom og parker

Havneparken byggetrinn A

For byggherre Sandnes kommune har vi opparbeidet store deler av havneområdet. Det er anleggsgartneravdelingen som har stått for hele leveransen i prosjektet Sandnes havnepark

Vindpark

Anleggstjenester

Tellenes Vindpark

Her er det bygget 40 kilometer med ny veg, 40 km kabelgrøfter for høyspent, oppstillingsplasser, servicebygg og trafostasjon. Parken har en kapasitet på 160 megawatt og med sine 50 turbiner er det Norges største.

Anleggstjenester

Sømmevågen

Vi opparbeidet en ny biotop i sjø for flytting av den truede arten Dvergålegress.