Vindpark

,

Anleggstjenester

,

Midtfjellet Vindpark

Med kort byggetid på 12 måneder, ble det etablert 27 km veg på seks meter bredde og kurveutvidelse og 18 tonns akseltrykk. I tillegg ble det bygget 33 km kabelgrøfter og 44 kranoppstillingsplasser på 40x20 meter og utført grunnarbeid på trafoområdet.

Det ble sprengt 400.000 kubikk fjellmasser og 150.000 tonn knust til avretting. Alt av sprengt masse er brukt i prosjektet.

Til arbeidet ble det brukt seks borerigger, 12 store gravemaskiner, fire dumprer, en veghøvel, ett knuseverk og lastebiler. Da aktiviteten var på topp, var det 45 personer i arbeidet på anlegget.

Kort sagt

Byggeperiode

Byggherre

Reinertsen AS

Område

Fitjar

Oppdragsgiver

Entreprisform

Kontraktsum

Masser

Sjøfylling

Veg

27 km

VA/Grøfter

33 km

Spunt/Sikring

Oppstillingsplasser

44

Tunnel

Bro

Kulvert

Rundkjøring

Sprengning

400.000 kubikk

Boring

Sømboring

Plastring

Belegg/Kanter

Grøntarbeid

Beplantning

Tjenesteområder

No items found.

Flere referanser

Damplastring

Energi og kraftanlegg

Rehabilitering dammer Lyngsvatn

Oppdraget innebærer forsterking og rehabilitering av hoveddam, sekunderdam og dam Håheller.

Anleggsgartner

Offentlige uterom og parker

Havneparken byggetrinn A

For byggherre Sandnes kommune har vi opparbeidet store deler av havneområdet. Det er anleggsgartneravdelingen som har stått for hele leveransen i prosjektet Sandnes havnepark

Vindpark

Anleggstjenester

Tellenes Vindpark

Her er det bygget 40 kilometer med ny veg, 40 km kabelgrøfter for høyspent, oppstillingsplasser, servicebygg og trafostasjon. Parken har en kapasitet på 160 megawatt og med sine 50 turbiner er det Norges største.