Masseflytting

Anleggstjenester

Stangeland Maskin vet hvordan transport skal ordnes. Hvert år flytter vi flere tonn med masser, og kan vise til prosjekter som nytt administrasjonsbygg for Aker Solutions i Jåttåvågen, hvor vi flyttet 112.000 m3 masse, tilsvarende 6.200 billass.

Andre store prosjekter er Tastarustå Bydelssenter (90.000 m3), Industriområde Foss Eikeland (200.000 m3), Moseid (100.000 m3 løsmasse og 100.000 m3 fjell) og Kverneland Group (100.000 m3). På prosjekt Eiganestunnelen transporteres det daglig ut 6000-7000 tonn stein.