Veg- og infrastruktur

Anleggstjenester

Vi kan påta oss oppgaver innen alle fagområdene knyttet til vei- og anleggsprosjekt, og kan vise til små og store infrastrukturprosjekter. Vi har evne og kompetanse til å bygge ny vei i ny trase, reparasjon og utvidelse av eksisterende vei, komplett utbygging av vei og VA knyttet til vei og feltutbygging, samt alt innen jernbane og flyplass. Avinor er en av våre eldste, viktigste kunder.