25.11.2021

Riving og miljøsanering

,

25.11.2021

Riving og miljøsanering

,

Riving av Sandved Skole i Sandnes

Sandnes største skole vokser, og nå skal de endelig for større plass. SV Betong er tildelt oppdraget med å utvide Sandved skole for byggherre Sandnes kommune. Vi er med laget, og leverer rivings- og grunnarbeid til den nye skolen som skal stå klar i 2023.

1.000 m2 med bygningsmasse ble fjernet i løpet av ei helg.

På kort tid ble det revet og kjørt bort 1.000 m2 med bygningsmasse som i stor grad brukes som fyllmasse på anlegget. Forurenset masse blir håndtert og kjørt til deponi i Svaaheia.

Mesteparten av arbeidet ble utført i løpet av ei helg.

– Nærmeste nabo til skolen er en barnehage, og det er tryggere og mer hensiktsmessig å utføre rivningsarbeidet når både skole og barnehage er stengt, sier driftsingeniør Glenn Time.

Fokus på tredjepart og HMS står sterkt i riveavdelingen. I tillegg til solide prosedyrer for gjennomføring, er det gjennomført morgenmøter, hvor alle involverte har deltatt for å sikre felles forståelse for risikoen i oppgavene.

– Myke trafikanter og blindsoner er alltid et moment, og for å sikre trygg ferdsel både for våre egne og publikum har vi hatt en person som har fulgt lastebilene ut av porten, sier Glenn.

Det er også benyttet elektrisk gravemaskin med grabb for innvending rivningsarbeid. Det gir god ergonomi sammenlignet med bruk av ren muskelkraft.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

17.11.2022

Samfunnsansvar

Årets julegave til Fra offer til kriger

Hvert år deler Stangeland ut en julegave til lag, foreninger eller organisasjoner som gjør noe godt for andre – for samfunnet rundt seg. I år går julegaven til Fra offer til kriger.

10.10.2022

Bærekraft og miljø

Nytt og viktig steg på vei mot målet om å bli selvforsynt med energi

Stangeland investerer nærmere åtte millioner kroner i solcelleanlegg til anlegget på Soma. På sikt er målet å bli selvforsynt på energi.

8.8.2022

Anleggsgartner

Egen produksjon i hjertet av Stavanger

VID Stavanger samler utdanningstilbudene sine i Rogaland i et nytt undervisningsbygg på Kampen i Stavanger.

Stangeland Maskin har produsert blomsterkasser, benker og bidratt til et moderne utemiljø i det grønne parkområdet.

27.6.2022

Bærekraft og miljø

Transport

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

24.6.2022

Folk og kompetanse

Lærlinguke 2022

Rekord mange lærlinger har hatt oppstart denne uka.

27 nye lærlinger hadde sin første arbeidsdag mandag 20. juni. Første dagen ble brukt på hovedkontoret på Soma.