25.11.2021

Riving og miljøsanering

,

25.11.2021

Riving og miljøsanering

,

Riving av Sandved Skole i Sandnes

Sandnes største skole vokser, og nå skal de endelig for større plass. SV Betong er tildelt oppdraget med å utvide Sandved skole for byggherre Sandnes kommune. Vi er med laget, og leverer rivings- og grunnarbeid til den nye skolen som skal stå klar i 2023.

1.000 m2 med bygningsmasse ble fjernet i løpet av ei helg.

På kort tid ble det revet og kjørt bort 1.000 m2 med bygningsmasse som i stor grad brukes som fyllmasse på anlegget. Forurenset masse blir håndtert og kjørt til deponi i Svaaheia.

Mesteparten av arbeidet ble utført i løpet av ei helg.

– Nærmeste nabo til skolen er en barnehage, og det er tryggere og mer hensiktsmessig å utføre rivningsarbeidet når både skole og barnehage er stengt, sier driftsingeniør Glenn Time.

Fokus på tredjepart og HMS står sterkt i riveavdelingen. I tillegg til solide prosedyrer for gjennomføring, er det gjennomført morgenmøter, hvor alle involverte har deltatt for å sikre felles forståelse for risikoen i oppgavene.

– Myke trafikanter og blindsoner er alltid et moment, og for å sikre trygg ferdsel både for våre egne og publikum har vi hatt en person som har fulgt lastebilene ut av porten, sier Glenn.

Det er også benyttet elektrisk gravemaskin med grabb for innvending rivningsarbeid. Det gir god ergonomi sammenlignet med bruk av ren muskelkraft.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

27.6.2022

Bærekraft og miljø

Transport

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

24.6.2022

Folk og kompetanse

Lærlinguke 2022

Rekord mange lærlinger har hatt oppstart denne uka.

27 nye lærlinger hadde sin første arbeidsdag mandag 20. juni. Første dagen ble brukt på hovedkontoret på Soma.

15.6.2022

Folk og kompetanse

Bærekraft og miljø

Fikk en ny sjanse i Stangeland, nå ser han lyst på fremtiden

Han kjempet seg tilbake til et verdig liv, langt fra kriminalitet og utenforskap. Skjebnen har tatt en ny vending etter mange vonde år. I dag er Ørjan glad for at han fikk en ny sjanse i Stangeland Maskin.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Jobb og utdanning hånd i hånd

Andreas (31)) og Tor Harald (37) var henholdsvis 16 og 17 år da de hadde sin første arbeidsdag i Stangeland. Så unge som de var, hadde de ikke hatt mye tid til skolegang. Det tar begge igjen så det holder, Andreas med en master i økonomi og ledelse og Tor Harald med fagbrev, det siste i brønnboring.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap vårt viktigste konkurransefortrinn

– De senere års utvikling er ikke til å ta feil av. Oppdragsgiverne våre, spesielt de større, stiller stadig større krav til kompetanse. Det tar vi følgene av, og i dag satser vi tungt og bredt på den spisskompetanse markedet krever.