Riving av Sandved Skole i Sandnes

25.11.2021

Riving og miljøsanering

,

Riving av Sandved Skole i Sandnes

25.11.2021

Riving og miljøsanering

,

Sandnes største skole vokser, og nå skal de endelig for større plass. SV Betong er tildelt oppdraget med å utvide Sandved skole for byggherre Sandnes kommune. Vi er med laget, og leverer rivings- og grunnarbeid til den nye skolen som skal stå klar i 2023.

1.000 m2 med bygningsmasse ble fjernet i løpet av ei helg.

På kort tid ble det revet og kjørt bort 1.000 m2 med bygningsmasse som i stor grad brukes som fyllmasse på anlegget. Forurenset masse blir håndtert og kjørt til deponi i Svaaheia.

Mesteparten av arbeidet ble utført i løpet av ei helg.

– Nærmeste nabo til skolen er en barnehage, og det er tryggere og mer hensiktsmessig å utføre rivningsarbeidet når både skole og barnehage er stengt, sier driftsingeniør Glenn Time.

Fokus på tredjepart og HMS står sterkt i riveavdelingen. I tillegg til solide prosedyrer for gjennomføring, er det gjennomført morgenmøter, hvor alle involverte har deltatt for å sikre felles forståelse for risikoen i oppgavene.

– Myke trafikanter og blindsoner er alltid et moment, og for å sikre trygg ferdsel både for våre egne og publikum har vi hatt en person som har fulgt lastebilene ut av porten, sier Glenn.

Det er også benyttet elektrisk gravemaskin med grabb for innvending rivningsarbeid. Det gir god ergonomi sammenlignet med bruk av ren muskelkraft.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

19.1.2022

Veg- og infrastruktur

33 kilometer ny vannledning fra Gjesdal til Stavanger

Verdens fineste maskineri – oss mennesker – går best på vann, og IVARs ny hovedvannledning fra Langvatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvollbassenget i Stavanger vil sikre forsyningen til Nord-Jæren. Stangeland sin etappe er ca 7 km lang, og har en verdi på 102 millioner.

14.1.2022

Veg- og infrastruktur

Fremtidsrettet og innovativt prosjekt for Nye Veier i Lyngdal

Sammen med Implenia Norge er Stangeland i Lyngdal for å bygge firefelts motorvei fra Herdal i øst til Røyskår i vest. Totalt skal det bygges 9,7 kilometer vei, inkludert et planfritt kryss i Herdal. Korridoren består videre av to tunneler på til sammen 6,2 kilometer, og 800 meter med brukonstruksjoner.

10.1.2022

Folk og kompetanse

En solid mann trer av

Han har trasket sine barne- og ungdomsår sammen med Olav Stangeland. Ikke uventet ble det TS også for ham. Olav Byberg var ansattnummer 12 da han tiltrådte i 1972. Nå har den erfarne formannen valgt å pensjonere seg, og 10. januar 2022 har han sin siste arbeidsdag.

3.1.2022

Riving og miljøsanering

Mobil betongknuser

"Den lille rakkeren" gjør jobben når betongen skal knuses, og navnet skjemmer ingen, for her snakker vi om en maskin med stor appetitt.

27.12.2021

Folk og kompetanse

To års løp som trainee gir unik innsikt og bransjekunnskap

De senere års utvikling er ikke til å ta feil av. Oppdragsgiverne våre, spesielt de større, stiller stadig større krav til kompetanse. Det tar vi følgene av, og i dag satser vi tungt og bredt på den spisskompetanse markedet krever. Torgeir og Gunnvor har begge mastergrader, og er godt i gang som traineer i Stangeland.