ISO 45001:2018 sertifisert!

4.9.2020

HMS-KS

,

ISO 45001:2018 sertifisert!

4.9.2020

HMS-KS

,

For ganske nøyaktig to år siden ble Stangeland Maskin sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 kvalitetsledelse og ISO 14001:2015 miljøledelse. Fra 4. september kan virksomheten skilte med nok en sertifisering, denne gang innen arbeidsmiljø. I samme omgang er også risikostyringssystemet i virksomheten oppdatert til å samsvare med ISO 31000:2018 Risikostyring.

Fra venstre HMS-KS-HR sjef Olav Silde, Hovedverneombud Jostein Byberg, Senior HMS-KS koordinator Tom Rune Utheim og daglig leder Tommy Stangeland.

Stangeland Maskin har seks langsiktige satsingsområder som det jobbes målrettet og strukturert mot. Dette er aktiviteter knyttet opp mot virksomhetens visjon og forretningside, og ett av de seks områdene er «Menneskene våre».

-Kulturen og arbeidsgleden har alltid vært en viktig konkurransefordel for oss, og det gjør meg stolt at vi nå har sertifisert våre strukturelle prosesser og systemet der vi aktivt jobber med en trygg arbeidshverdag for våre ansatte. Dette sier daglig leder Tommy Stangeland. Han fremhever spesielt arbeidet til Tom Rune Utheim og Olav Silde.

Utheim er Senior HMS-KS Koordinator, og har vært prosjektleder for sertifiseringen. Dette er ikke ukjent terreng for Utheim, da han i aller høyeste grad også var involvert ved de tidligere sertifiseringene.

-Jeg syns det er spennende å fordype meg i standardene og koble disse opp mot vår praksis smiler Utheim. Mer enn ti års målrettet arbeid i organisasjonen har vært grunnlaget for systemet som nå er sertifisert, men sertifiseringen innebærer også endringer. Utheim skryter av kolleger i hele organisasjonen som både har bidratt, men også tatt inn over seg endringene på en positiv måte.

-ISO 45001:2018 er et ledelses-styringssystem som tar for seg arbeidsmiljø. Målet er å redusere yrkesskader, sykdommer og fremme fysisk og mental helse. Vi i Stangeland har i mange år jobbet målrettet med sikkerhetskulturen vår, og det langsiktige målet er null fraværskader. Dette forteller HMS-KS-HR sjef Olav Silde. Han liker spesielt elementet med at sertifiseringen skal dokumentere prosesser for involvering og brukerprosesser.

-Vi har involvert verneombud, og alle faggrupper i sertifiseringprosessen sier Silde. Høy grad av involvering er nemlig et avgjørende suksesskriterium, ikke kun for å bli sertifisert, men for å forankre rutinene og kna det inn i kultur og ryggmargen hos alle oss som arbeider i Stangeland.

-Hele poenget er å ha et system som brukes, og som sikrer at vi hele tiden blir bedre sier Silde og fremhever hovedverneombud Jostein Byberg for sine positive holdninger og bidrag.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

2.10.2022

Pukkverk og ferdigvare

Grus er ikke bare grus

I laboratoriet til Einar og Marius er den viktigste jobben å sikre at alt av ferdigvarer har riktig kvalitet – alltid! Hver dag analyserer de produksjonen for å sikre at innholdet er i henhold til kravene.

8.11.2021

Anleggsmaskiner og utstyr

Storkontrakter og kjøp av kjøretøy for 100 mill kroner årlig

Stangelandgruppen inngår storkontrakt på tungekjøretøy, og vil i årene fremover fornye materiell for 100 millioner kroner årlig. Konsernet sikrer seg markedets mest moderne, effektive og miljøvennlige bilpark, og vil også være i front når storbilene for alvor tar steget over til mer miljøvennlige og bærekraftige alternativer.

22.10.2021

Anleggstjenester

Kontrakt til TT anlegg, skal være med på bygging av E39

TT Anlegg, den største maskinentreprenøren på Sørlandet, blir en del av storprosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest. Selskapet har inngått en kontrakt med Stangeland verdt 200 millioner kroner.

20.10.2021

Anleggstjenester

Veg- og infrastruktur

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland har signert med Nye Veier

Mandag 18. oktober ble kontrakten formelt signert mellom arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland og byggherre Nye Veier. Onsdag var arbeidet i gang.

7.10.2021

Anleggstjenester

Boring og sprengning

Masseflytting

Nye fjellhaller sikrer fremtiden for miljøvennlig zinkproduksjon

Sammen med Kruse Smith bygger vi to fjellhaller, tunnel og veg for zinkverket Boliden i Odda. Det er bånn gass hele døgnet, perfekt for den som liker å jage tonn og kubikk, og for driftsleder Palmer som motiveres av å drive gode anlegg.