ISO 45001:2018 sertifisert!

4.9.2020

HMS-KS

,

ISO 45001:2018 sertifisert!

4.9.2020

HMS-KS

,

For ganske nøyaktig to år siden ble Stangeland Maskin sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 kvalitetsledelse og ISO 14001:2015 miljøledelse. Fra 4. september kan virksomheten skilte med nok en sertifisering, denne gang innen arbeidsmiljø. I samme omgang er også risikostyringssystemet i virksomheten oppdatert til å samsvare med ISO 31000:2018 Risikostyring.

Fra venstre HMS-KS-HR sjef Olav Silde, Hovedverneombud Jostein Byberg, Senior HMS-KS koordinator Tom Rune Utheim og daglig leder Tommy Stangeland.

Stangeland Maskin har seks langsiktige satsingsområder som det jobbes målrettet og strukturert mot. Dette er aktiviteter knyttet opp mot virksomhetens visjon og forretningside, og ett av de seks områdene er «Menneskene våre».

-Kulturen og arbeidsgleden har alltid vært en viktig konkurransefordel for oss, og det gjør meg stolt at vi nå har sertifisert våre strukturelle prosesser og systemet der vi aktivt jobber med en trygg arbeidshverdag for våre ansatte. Dette sier daglig leder Tommy Stangeland. Han fremhever spesielt arbeidet til Tom Rune Utheim og Olav Silde.

Utheim er Senior HMS-KS Koordinator, og har vært prosjektleder for sertifiseringen. Dette er ikke ukjent terreng for Utheim, da han i aller høyeste grad også var involvert ved de tidligere sertifiseringene.

-Jeg syns det er spennende å fordype meg i standardene og koble disse opp mot vår praksis smiler Utheim. Mer enn ti års målrettet arbeid i organisasjonen har vært grunnlaget for systemet som nå er sertifisert, men sertifiseringen innebærer også endringer. Utheim skryter av kolleger i hele organisasjonen som både har bidratt, men også tatt inn over seg endringene på en positiv måte.

-ISO 45001:2018 er et ledelses-styringssystem som tar for seg arbeidsmiljø. Målet er å redusere yrkesskader, sykdommer og fremme fysisk og mental helse. Vi i Stangeland har i mange år jobbet målrettet med sikkerhetskulturen vår, og det langsiktige målet er null fraværskader. Dette forteller HMS-KS-HR sjef Olav Silde. Han liker spesielt elementet med at sertifiseringen skal dokumentere prosesser for involvering og brukerprosesser.

-Vi har involvert verneombud, og alle faggrupper i sertifiseringprosessen sier Silde. Høy grad av involvering er nemlig et avgjørende suksesskriterium, ikke kun for å bli sertifisert, men for å forankre rutinene og kna det inn i kultur og ryggmargen hos alle oss som arbeider i Stangeland.

-Hele poenget er å ha et system som brukes, og som sikrer at vi hele tiden blir bedre sier Silde og fremhever hovedverneombud Jostein Byberg for sine positive holdninger og bidrag.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

20.5.2022

Eiendom og investeringer

Markeringa av første spadetak av påbygg

Startskuddet er gått! Nå starter arbeidet med å bygge 39 nye kontoret, 7 møterom, garderober og sykkelparkering. Tommy Stangeland gleder seg kanskje aller mest til drivhus og grønt utemiljø på taket.

– I hagen skal folk kunne møtes for å være kreative sammen, eller rett og slett bare ta en pause helt alene, sier han.

16.5.2022

Sponsorat

Eiendom og investeringer

Full fart i Sokndal, blir fartsfolkets nye drømmebane

I kupert terreng, gjennom 14 svinger og med en høydeforskjell på 23 meter, har fartsentusiaster over hele landet fått en ny lekeplass. En teknisk krevende bane, hvor det likevel er mulig å kjøre med høy hastighet, forteller Knut Christensen ved Motorcenter Norway i Sokndal.

10.5.2022

Folk og kompetanse

Kunnskap og god planlegging gir arbeidsro og kvalitet

Mekanikerne som kjørerservicevogn har hvert sitt spesialfelt, forteller koordinator Sven Egil Vølstad. Laget består av 10 medarbeidere, alle med hver sin unike kunnskap.

21.4.2022

Anleggstjenester

Bedre miljø og mer elvemusling i Fisteråna

Rene og klare bekker og vassdrag krever et økosystem som er friskt og som fungerer. Med en kapasitet til å rense 50 liter vann i døgnet er hver eneste elvemusling avgjørende for økomiljøet i norske vassdrag, blant dem Fisteråna. Bestanden av slike muslinger er imidlertid sterkt redusert de siste 100 årene, og en av årsakene er mindre fisk.

14.4.2022

Folk og kompetanse

For Rebekka er vegetarmat førstevalget

Å spise smart bidrar til bedre helse. Rebekka Nesse foretrekker vegetar, enten hun er hjemme, jobber overtid eller er ute med venner. 25-åringen synes det er positivt at Stangeland er opptatt av de ansattes helse. Alle kan gjøre litt mer for å komme i bedre form og forebygge skade og sykdom, mener hun.