4.9.2020

HMS-KS

,

4.9.2020

HMS-KS

,

ISO 45001:2018 sertifisert!

For ganske nøyaktig to år siden ble Stangeland Maskin sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 kvalitetsledelse og ISO 14001:2015 miljøledelse. Fra 4. september kan virksomheten skilte med nok en sertifisering, denne gang innen arbeidsmiljø. I samme omgang er også risikostyringssystemet i virksomheten oppdatert til å samsvare med ISO 31000:2018 Risikostyring.

Fra venstre HMS-KS-HR sjef Olav Silde, Hovedverneombud Jostein Byberg, Senior HMS-KS koordinator Tom Rune Utheim og daglig leder Tommy Stangeland.

Stangeland Maskin har seks langsiktige satsingsområder som det jobbes målrettet og strukturert mot. Dette er aktiviteter knyttet opp mot virksomhetens visjon og forretningside, og ett av de seks områdene er «Menneskene våre».

-Kulturen og arbeidsgleden har alltid vært en viktig konkurransefordel for oss, og det gjør meg stolt at vi nå har sertifisert våre strukturelle prosesser og systemet der vi aktivt jobber med en trygg arbeidshverdag for våre ansatte. Dette sier daglig leder Tommy Stangeland. Han fremhever spesielt arbeidet til Tom Rune Utheim og Olav Silde.

Utheim er Senior HMS-KS Koordinator, og har vært prosjektleder for sertifiseringen. Dette er ikke ukjent terreng for Utheim, da han i aller høyeste grad også var involvert ved de tidligere sertifiseringene.

-Jeg syns det er spennende å fordype meg i standardene og koble disse opp mot vår praksis smiler Utheim. Mer enn ti års målrettet arbeid i organisasjonen har vært grunnlaget for systemet som nå er sertifisert, men sertifiseringen innebærer også endringer. Utheim skryter av kolleger i hele organisasjonen som både har bidratt, men også tatt inn over seg endringene på en positiv måte.

-ISO 45001:2018 er et ledelses-styringssystem som tar for seg arbeidsmiljø. Målet er å redusere yrkesskader, sykdommer og fremme fysisk og mental helse. Vi i Stangeland har i mange år jobbet målrettet med sikkerhetskulturen vår, og det langsiktige målet er null fraværskader. Dette forteller HMS-KS-HR sjef Olav Silde. Han liker spesielt elementet med at sertifiseringen skal dokumentere prosesser for involvering og brukerprosesser.

-Vi har involvert verneombud, og alle faggrupper i sertifiseringprosessen sier Silde. Høy grad av involvering er nemlig et avgjørende suksesskriterium, ikke kun for å bli sertifisert, men for å forankre rutinene og kna det inn i kultur og ryggmargen hos alle oss som arbeider i Stangeland.

-Hele poenget er å ha et system som brukes, og som sikrer at vi hele tiden blir bedre sier Silde og fremhever hovedverneombud Jostein Byberg for sine positive holdninger og bidrag.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

8.8.2022

Anleggsgartner

Egen produksjon i hjertet av Stavanger

VID Stavanger samler utdanningstilbudene sine i Rogaland i et nytt undervisningsbygg på Kampen i Stavanger.

Stangeland Maskin har produsert blomsterkasser, benker og bidratt til et moderne utemiljø i det grønne parkområdet.

27.6.2022

Bærekraft og miljø

Transport

Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner som Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Norges Skogeierforbund, er flere vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 til 60 tonns totalvekt. Større last betyr færre biler, færre kilometer kjørt og mindre utslipp av CO2.

24.6.2022

Folk og kompetanse

Lærlinguke 2022

Rekord mange lærlinger har hatt oppstart denne uka.

27 nye lærlinger hadde sin første arbeidsdag mandag 20. juni. Første dagen ble brukt på hovedkontoret på Soma.

15.6.2022

Folk og kompetanse

Bærekraft og miljø

Fikk en ny sjanse i Stangeland, nå ser han lyst på fremtiden

Han kjempet seg tilbake til et verdig liv, langt fra kriminalitet og utenforskap. Skjebnen har tatt en ny vending etter mange vonde år. I dag er Ørjan glad for at han fikk en ny sjanse i Stangeland Maskin.

9.6.2022

Folk og kompetanse

Jobb og utdanning hånd i hånd

Andreas (31)) og Tor Harald (37) var henholdsvis 16 og 17 år da de hadde sin første arbeidsdag i Stangeland. Så unge som de var, hadde de ikke hatt mye tid til skolegang. Det tar begge igjen så det holder, Andreas med en master i økonomi og ledelse og Tor Harald med fagbrev, det siste i brønnboring.