4.9.2020

HMS-KS

,

4.9.2020

HMS-KS

,

ISO 45001:2018 sertifisert!

For ganske nøyaktig to år siden ble Stangeland Maskin sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 kvalitetsledelse og ISO 14001:2015 miljøledelse. Fra 4. september kan virksomheten skilte med nok en sertifisering, denne gang innen arbeidsmiljø. I samme omgang er også risikostyringssystemet i virksomheten oppdatert til å samsvare med ISO 31000:2018 Risikostyring.

Fra venstre HMS-KS-HR sjef Olav Silde, Hovedverneombud Jostein Byberg, Senior HMS-KS koordinator Tom Rune Utheim og daglig leder Tommy Stangeland.

Stangeland Maskin har seks langsiktige satsingsområder som det jobbes målrettet og strukturert mot. Dette er aktiviteter knyttet opp mot virksomhetens visjon og forretningside, og ett av de seks områdene er «Menneskene våre».

-Kulturen og arbeidsgleden har alltid vært en viktig konkurransefordel for oss, og det gjør meg stolt at vi nå har sertifisert våre strukturelle prosesser og systemet der vi aktivt jobber med en trygg arbeidshverdag for våre ansatte. Dette sier daglig leder Tommy Stangeland. Han fremhever spesielt arbeidet til Tom Rune Utheim og Olav Silde.

Utheim er Senior HMS-KS Koordinator, og har vært prosjektleder for sertifiseringen. Dette er ikke ukjent terreng for Utheim, da han i aller høyeste grad også var involvert ved de tidligere sertifiseringene.

-Jeg syns det er spennende å fordype meg i standardene og koble disse opp mot vår praksis smiler Utheim. Mer enn ti års målrettet arbeid i organisasjonen har vært grunnlaget for systemet som nå er sertifisert, men sertifiseringen innebærer også endringer. Utheim skryter av kolleger i hele organisasjonen som både har bidratt, men også tatt inn over seg endringene på en positiv måte.

-ISO 45001:2018 er et ledelses-styringssystem som tar for seg arbeidsmiljø. Målet er å redusere yrkesskader, sykdommer og fremme fysisk og mental helse. Vi i Stangeland har i mange år jobbet målrettet med sikkerhetskulturen vår, og det langsiktige målet er null fraværskader. Dette forteller HMS-KS-HR sjef Olav Silde. Han liker spesielt elementet med at sertifiseringen skal dokumentere prosesser for involvering og brukerprosesser.

-Vi har involvert verneombud, og alle faggrupper i sertifiseringprosessen sier Silde. Høy grad av involvering er nemlig et avgjørende suksesskriterium, ikke kun for å bli sertifisert, men for å forankre rutinene og kna det inn i kultur og ryggmargen hos alle oss som arbeider i Stangeland.

-Hele poenget er å ha et system som brukes, og som sikrer at vi hele tiden blir bedre sier Silde og fremhever hovedverneombud Jostein Byberg for sine positive holdninger og bidrag.

Bildegalleri

No items found.

Se andre nyheter

3.3.2023

Bærekraft og miljø

Stangelandmodellen: Slik setter vi bærekraft ut i praksis

Vi har alltid vært opptatt av å gjøre god nytte av masser i Stangeland. Fremover ønsker vi enda sterkere fokus på en bærekraftig og økonomisk god utnyttelse av massene vi håndterer.

10.1.2023

Gina og Marius lever drømmen som lærlinger

De er 18 og 19 år gamle, og ikke redde for å ta i et tak. Gina og Marius er to av de 48 lærlingene i Stangeland Maskin. Sammen med lærlinger i de andre selskapene i Stangeland Gruppen representerer de fremtiden i bransjen.

4.1.2023

Bærekraft og miljø

God planlegging gir mer effektiv transport og mindre utslipp

Et nytt og unikt system for transportplanlegging i Stangeland gir store besparelser. Færre kjørte kilometer, lavere belastning på veier og kjøretøy og ikke minst redusert utslipp gjør både miljø og økonomi til vinnere.

17.11.2022

Samfunnsansvar

Årets julegave til Fra offer til kriger

Hvert år deler Stangeland ut en julegave til lag, foreninger eller organisasjoner som gjør noe godt for andre – for samfunnet rundt seg. I år går julegaven til Fra offer til kriger.

10.10.2022

Bærekraft og miljø

Nytt og viktig steg på vei mot målet om å bli selvforsynt med energi

Stangeland investerer nærmere åtte millioner kroner i solcelleanlegg til anlegget på Soma. På sikt er målet å bli selvforsynt på energi.